Skip to content
Trend

Další aktuální zprávy

666/2021 1. Kolik úmrtí lidí v ČR s onemocněním COVID- 19 za rok 2020 evidujete? 2. Na základě jakých podmínek je mezi tato úmrtí zařazen zemřelý člověk (pozitivní test, případně další výsledky vyšetření, zpráva ošetřujícího lékaře apod.)? 3. Kolik z těchto úmrtí bylo na základě odborného zkoumání vyhodnoceno jako úmrtí, jehož příčinou bylo onemocnění COVID-19? 4. U kolika z těchto úmrtí by podle výsledků odborného zkoumání došlo k úmrtí s velkou mírou pravděpodobnosti i bez onemocnění COVID-19 z důvodu jiných komorbidit? 5. Kolik z těchto úmrtí bylo na základě odborného zkoumání vyhodnoceno tak, že není prokázána spojitost s onemocněním COVID-19? 6. Kolik úmrtí lidí v ČR s onemocněním COVID- 19 za rok 2021 evidujete? 7. Na základě jakých podmínek je mezi tato úmrtí zařazen zemřelý člověk (pozitivní test, případně další výsledky vyšetření, zpráva ošetřujícího lékaře apod.)? 8. Kolik z těchto úmrtí bylo na základě odborného zkoumání vyhodnoceno jako úmrtí, jehož příčinou bylo onemocnění COVID-19? 9. U kolika z těchto úmrtí by podle výsledků odborného zkoumání došlo k úmrtí s velkou mírou pravděpodobnosti i bez onemocnění COVID-19 z důvodu jiných komorbidit? 10. Kolik z těchto úmrtí bylo na základě odborného zkoumání vyhodnoceno tak, že není prokázána spojitost s onemocněním COVID-19?

Sport

Olympiáda nebude

Posouvání možností sportovců.

Run, Run, Run!

Reklama
Medici, lékaři, zdravotnictví

Nejnovější VIDEA

Copyright © 2021, MEDIAVOX.CZ - Soustředěné zprávy