Kdo financuje terorizmus?

Evropská unie, vedená Bruselem, finančně podporovala dlouhá léta administraci teroristického hnutí Hamas z peněz daňových poplatníků EU.
Peníze palestinské samosprávě proudí skrze evropský program podpory, navzdory tomu, nebo právě kvůli tomu (hádej, hádej, hadači) ,že EU, stejně jako třeba i Spojené státy, pokládají, pásmu Gaza vládnoucí hnutí Hamas, za teroristickou organizaci.
Dokládá to evropský dvůr auditorů ve svém nedávném prohlášení.
Problém je, že se tak děje, věší problém je, že to dnes málokoho udivuje, a ještě větší problém je, že se tak děje po dlouhých sedm let z peněz daňových poplatníků, kteří o tom nemají ani potuchy. A vše to zůstane beztrestné.

Kořen takového a jim podobných problémů se jmenuje centralizovaná moc. To je to, když jednotlivec, či skupina jednotlivců, národ, předají své pravomoce, či část svých pravomocí, jinam. A najednou za ně začíná rozhodovat někdo, koho ani mnohdy neznají. A ani neznají, jak za ně rozhodovat bude.

Tato centralizovaná moc, pro Evropu dnes sídlící v Bruselu, je právě takovou centralizovanou mocí, která je opakem biblického modelu a pokračováním starodávného Babylonu, které založil Nimrod, stejně tak jako i obávané Ninive.

Kúš pak zplodil Nimroda; ten se stal na zemi prvním bohatýrem.
Byl to bohatýrský lovec před Hospodinem; proto se říká: Jako Nimrod, bohatýrský lovec před Hospodinem.
Počátkem jeho království byl Babylón, Erek, Akad a Kalné v zemi Šineáru.
Z této země vyšel do Asýrie a vystavěl Ninive – i Rechobót-ír a Kelach
a Resen mezi Ninivem a Kelachem – to je to veliké město.
(Gen 10:8-12 CEP)

Stejně tak i první bratrovrah Kain buduje město, centralizovanou moc, protože odešel od Hospodina. Tato centralizovaná moc je důsledkem přirozené snahy vládnout a ovládat, namísto spravovat (od slova správce).

Kain odešel od tváře Hospodinovy a usadil se v zemi Nódu, východně od Edenu.
I poznal Kain svou ženu, ta otěhotněla a porodila Enocha. Tu se dal do stavby města a nazval to město Enoch, podle jména svého syna.
(Gen 4:16-17 CEP)

Brusel, stejně tak jako centrální banka svojí moc řádně využívá. Můžeme to vidět v kvótách na produkci cukru, mléka, zákazu klasických žárovek, zákazu výroby vysavačů s výkonem nad 1500W, zákazem dovozu příliš zakřivených banánů (tzv.norma pro určení zahnutí banánů), povinný počet žen ve vedení velkých evropských firem, a další a další.
Tedy jeden, nebo několik tzv. “vyvolených”, prosadí určitá nařízení, kterým se musí všichni klonit, ať už jsou jakkoliv absurdní, či škodlivá. Jen Daniel se svými dvěma kamarády se nepoklonil.

Jakmile uslyšíte hlas rohu, flétny, citary, harfy, loutny, dud a rozmanitých strunných nástrojů, padnete a pokloníte se před zlatou sochou, kterou postavil král Nebúkadnesar.
Kdo nepadne a nepokloní se, bude v tu hodinu vhozen do rozpálené ohnivé pece.“
(Dan 3:5-6 CEP)

Centralizace, vede vždy k zneužití moci a prostředků, protože nevidí dané problemy, tedy ani řešení menších (samosprávných) celků, států, krajů, okresů, měst, vesnic. Samosprávných, protože by měli být samosprávné, a měli by tyto jednotlivé celky sami nakládat se svými financemi. Nerozumné dotace na nerozumné projekty v nerozumné výši pak otevírají dveře pro korupci a staví se pak třeba jedna lavička v parku za několik set tisíc. Kdyby takové rozhodnutí nepřišlo shora (přes dotační program), tak by zdola určitě neprošlo. To by to občané starostovi asi pěkně sami vysvětlili, proč dělá takové nesmysly.

Návrat pravomocí rozhodovat a nakládat s majetkem a s financemi zpět menším celkům je zdravé a více průhledné proti korupci. Vždyť Písmo nás učí tento základní (self-governing) princip sebeovládání, či sebevlády. Protože když si vládnu sám, a ne někdo jiný za mne, tak si jsem vědom odpovědnosti za své chování, tedy jsem aktivní a nezůstávám neschopně apatický, nakládám s tím, co mi bylo svěřeno v rámci svého nejlepšího svědomí, a chráním tak investice před zbytečným mrháním.

Proč by si sedlák, nebo nějaký vlastník domu, nechal postavit lavici na sezení za stovky tisíc, když ví, že reálná hodnota lavice je někde jinde. Zbavení možnosti samosprávy (tedy sebevlády) vede k nerozumnému, nehospodárnému, či přímo ke korupčnímu chování.
Pak je tedy možné i to, že pak někdo prosadí, finanční podporu Hamasu z peněz daňových poplatníků EU, tedy nepřímého (možná i přímého) financování odstřelování Izraele.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *