Tento článek začne tak nějak zlehka a jestli tyto informace dokážete spolknout, tak pak přijde opravdové sousto, které však už asi nepozřete, a pokud ano, tak možná vyvrhnete.

Tedy jako předkrm si dáme pár biblických? veršů. Srovnáme si Parabibli s Ekumenickým (asi nejrozšířenějším tradičním překladem).

Na počátku bylo Slovo,
to Slovo bylo u Boha,
to Slovo bylo Bůh.

To bylo na počátku u Boha.
Všechno povstalo skrze ně
a bez něho nepovstalo nic, co jest.
V něm byl život a život byl světlo lidí.
To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila.

Od Boha byl poslán člověk, jménem Jan.
Ten přišel proto, aby vydal svědectví o tom světle, aby všichni uvěřili skrze něho.
Jan sám nebyl tím světlem, ale přišel, aby o tom světle vydal svědectví.
Bylo tu pravé světlo, které osvěcuje každého člověka; to přicházelo do světa.
Na světě byl, svět skrze něj povstal, ale svět ho nepoznal.
Přišel do svého vlastního, ale jeho vlastní ho nepřijali.
Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi.
Ti se nenarodili, jen jako se rodí lidé, jako děti pozemských otců, nýbrž narodili se z Boha.
A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy.
Jan o něm vydával svědectví a volal: „To je ten, o němž jsem řekl: Přichází za mnou, ale je větší, protože tu byl dříve než já.“
Z jeho plnosti jsme byli obdarováni my všichni milostí za milostí.
Neboť Zákon byl dán skrze Mojžíše, milost a pravda se stala skrze Ježíše Krista.

Ekumenický překlad Jan 1:1-18

Na začátku byla Myšlenka
a tu Myšlenku měl sám Bůh
a ta Myšlenka byla Bůh;

Bůh ji měl vždycky, od věků.
Tou Myšlenkou všechno začalo
a bez ní nezačalo vůbec nic.
Ona je jiskrou všeho života
a Světlem na konci všech tunelů

To Světlo, co září v dětských očích,
jednoho dne přišlo mezi nás.
Ta Myšlenka se stala skutečností:
přistěhovala se k nám do města
a my jsme spatřili, jak je nádherná,
jakou nevýslovnkou krásu má od Boha,
jak je laskavá a důvěrná.

Stala se člověkem, jedním z nás,
přítelem po boku,
který nám zas a stále znovu
šeptá do ucha: Má tě rád!

Náboženství je totiž opium lidstva
a kdekdo říká: Věřte, bude líp.
Ježíš je ale úplně jiná liga.
Nepřišel se slogany ani s recepty-
prostě jen ukázal jak vypadá

Bůh.

Parabible Jan 1:1-18

Jestli jste dočetli až sem, tak asi vidíte sami, kam až to může dojít. Někomu to prý přijde zábavné a směšné, ale myslím, že tohle už je konec, nebo možná začátek konce. Ale podívejte se, proč je tato Parabible tak daleko vzdálená původnímu poselství? Jak sami autoři na svých stránkách k vydání knihy uvádějí: “Žádný autoritativní překlad, …“. Autorita bible je vlastně to, co jim tak vadí a o tom také uslyšíte v krátkém videu pod článkem.

Autorem je Alexandr Flek, který mimo jiné překládal nejen Bibli21, ale i knihy od John Osteena a Ulf Ekmana a k napsání předmluvy si vybral homosexuálního kamaráda Martina C. Putnu. Takže tuhle parafrázovanou bibli Vám představuje “buzna“. (Neberte prosím tento termín nějak hanlivě, neboť takto se M.C.Putna sám nazývá viz následující fotka z Prague pride 2011).

(Zdroj Wiki)

A pokud ještě nemáte dost, podívejte se prosím na následující video, kde M.C.Putna udílí další předmluvu (dejte si však pozor na jeho předmluvu!).
Skutečně vytříbený výběr pro uvedení “bible” na trh. Tak hezký poslech, Parabibli vám dnes představí otevřený agilní homosexuál.

(Zdroj Biblion)

Co tedy můžeme k takovému kakangeliu, které homosexuální M.C.Putna hlásá dodat?
Možná tak Kurv*hošigutntag. Amen.

A tohle je člověk, který je příležitostně zván ke kázání v kostele u Martina ve zdi a v dalších sborech Českobratrské církve evangelické jejímž je od roku 2017 členem a od roku 2019 jejím výpomocným kazatelem?

Bože, odpusť jim, vždyť (ne)vědí co činí.

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *