Rodičovský průvodce k tomu jak (NE) zabít své děti.

Hračky Lucifera – HOVÍNKO NA HLAVĚ

Omlouváme se předem za používání vulgárních výrazů, ale chtěli jsme poukázat na skutečnost v jejím plném významu.

Někteří si myslí, že použitím eufemismů obrousí hrany sprostého slova a tak místo hovna používají hovínko. No, ale smrdět to bude stejně i kdyby jste hovínko nazvali růží. Tahle hra fakt není vtipná, ale spíše zostuzující. Nevím, jakou autoritu bude mít tatínek, kterému jeho vlastní děti n*serou na hlavu. Ono je to všechno sranda, ale pak se rodiče diví, když jim jejich ratolesti řeknou: “N*ser si”. To se pak těžko budou z těch sr*ček vyhrabávat.

A to jsem jediný, kdo se nad tím vším pozastavuje a všemu diví? Tak v duchu hry mi snad už nezbývá říct nic jiného než “no to mi p*ser”.

Ještě by měli doporučit ke hře teplé kakao, aby se všem dobře “kakao”.

 


A Parental guide on how (NOT) to kill your kids.

Luciferian Toys – POOPY HEAD

We apologize in advance for using vulgar expressions, but we wanted to point out the facts in its full meaning.

Some think that using euphemisms grinds the edges of a vulgar word and so they use poop word instead of shit. Well, it’ll stink anyway, even if you call it poop or shit. This game is not really funny, but rather humiliating. I don’t know what authority dad will have, whose own children are pooping on his head. It’s all fun, but then the parents are surprised when their children tell them, “This is crap. This is shit”. It will be difficult for them to get themself out of this bullshit then.

Am I the only one who is puzzled by it and the only one who talks about it? So in the spirit of the game, I can only say anything but “this game is a piece of shit”.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *