VÝZVA MŠMT PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE K PODPOŘE REKREAČNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POBYTŮ DĚTÍ A MLÁDEŽE DĚTSKÝCH DOMOVŮ ČR A DALŠÍCH POBYTOVÝCH ZAŘÍZENÍ PEČUJÍCÍCH O OHROŽENÉ DĚTI V PŮSOBNOSTI RESORTU ŠKOLSTVÍ PRO ROK 2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) vyhlašuje na kalendářní rok 2020 výzvu k podpoře Rekreačních  vzdělávacích pobytů dětí a mládeže (dále jen „dětí“) dětských domovů ČR a dalších pobytových zařízení pečujících o ohrožené děti v působnosti resortu školství (dále jen „Výzva“) podle § 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se Zásadami vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy“ (usnesení vlády č. 657 ze dne 6. srpna 2014). Výzva je realizována v rámci disponibilních zdrojů určených pro kalendářní rok 2020, které činí 7.500.000 Kč. Znění výzvy zde.    

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) vyhlašuje na kalendářní rok 2020 výzvu k podpoře Rekreačních  vzdělávacích pobytů dětí a mládeže (dále jen „dětí“) dětských domovů ČR a dalších pobytových zařízení pečujících o ohrožené děti v působnosti resortu školství (dále jen „Výzva“) podle § 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se Zásadami vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy“ (usnesení vlády č. 657 ze dne 6. srpna 2014). Výzva je realizována v rámci disponibilních zdrojů určených pro kalendářní rok 2020, které činí 7.500.000 Kč.

Znění výzvy VYZVA_MSMT_PRO_NESTATNI_NEZISKOVE_ORGANIZACE_K_PODPORE_REKREACNICH_VZDELAVACICH_POBYTU_DETI_A_MLADEZE_DETSKYCH_DOMOVU_CR.pdf VYZVA_MSMT_PRO_NESTATNI_NEZISKOVE_ORGANIZACE_K_PODPORE_REKREACNICH_VZDELAVACICH_POBYTU_DETI_A_MLADEZE_DETSKYCH_DOMOVU_CR.pdf (3,01 MB)

Žádost o poskytnutí dotace v jednom vyhotovení podle odst. 3 písm. a) nebo b) a jednom vyhotovení podle odst. 3 písm. c) musí být doručena ministerstvu nejpozději do 26. července 2020.

Formuláře k Výzvě naleznete ke stažení níže:

Nahoru

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *