Materiál MŠMT č.j.: MSMT-18873/2020-1 obsahuje vzájemné porovnání krajských normativů mzdových prostředků
(MP) a ostatních neinvestičních výdajů (ONIV) ze státního rozpočtu připadajících na jednotku výkonu za rok,
stanovených jednotlivými krajskými úřady v roce 2020.
 
 

Normativy jsou jednotlivými krajskými úřady stanoveny na základě vyhlášky č 310/2018 Sb.,
o krajských normativech, která navazuje na systémové změně financování regionálního školství od ledna 2020. Rozpočty
škol a pedagogické práce školních družin jsou pro právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení
zřizovaných obcemi, dobrovolnými svazky obcí a kraji stanovovány přímo z úrovně MŠMT, a tak škála jednotek
výkonu pro jednotlivé krajské normativy se oproti předchozím rokům značně zúžila.  

Zdrojem dat jsou krajské normativy pro rok 2020, které jsou krajské úřady na základě
§ 7 odst. 1 vyhlášky o krajských normativech povinny zveřejnit nejpozději 30 dnů od obdržení rozpisu rozpočtu
z MŠMT. Číselné údaje v tomto materiálu jsou platné k 10. březnu 2020
a nezahrnují změny, ke kterým došlo případnými úpravami rozpisu rozpočtu v jednotlivých krajích v průběhu
roku.

Porovnání krajských normativů MP a ONIV navazuje na obdobné materiály z předchozích
let. Podává kompletní a ucelený přehled o výši finančních normativů stanovených
jednotlivými krajskými úřady pro dané jednotky výkonu pro rok 2020 a je především důležitým podkladem MŠMT pro
stanovení normativů neinvestičních výdajů pro soukromé školství na rok 2020.

Jednotlivé přílohy materiálu obsahují tabulky a grafy s výší krajských normativů mzdových prostředků bez odvodů
a ostatních neinvestičních výdajů a hodnotami závazných ukazatelů pro stanovení krajských normativů.

Porovnani_KN_MP_ONIV_2020_.docx Porovnani_KN_MP_ONIV_2020_.docx (41,11 KB)

Materiál obsahuje porovnání krajských normativů:

– školních družin (příloha č. 1)

– školního stravování ve školních jídelnách (přílohy č. 2a, 2b, 2c, 2d, 2e)

– domovů mládeže (přílohy č. 3a, 3b)

– školních klubů (příloha č. 4)

– stravovaných vzdělávající se v mateřské škole – porovnání let 2018 až 2020 (příloha č. 5)

– stravovaných vzdělávající se v základní škole – porovnání let 2018 až 2020 (příloha č. 6)

– stravovaných vzdělávající se ve střední škole, konzervatoři a vyšší odborné škole – porovnání let 2018 až 2020
(příloha č. 7)

– celodenně stravovaných – porovnání let 2018 až 2020 (příloha č. 8)

– domovů mládeže – porovnání let 2018 až 2020 (přílohy č. 9 a 10)

Pr_01_SD_2020.xlsx Pr_01_SD_2020.xlsx (736,80 KB)

Pr_02a_stravovani_MS_2020.xlsx Pr_02a_stravovani_MS_2020.xlsx (397,61 KB)

Pr_02b_stravovani_ZS_2020.xlsx Pr_02b_stravovani_ZS_2020.xlsx (1,20 MB)

Pr_02c_stravovani_SS_KON_VOS_2020.xlsx Pr_02c_stravovani_SS_KON_VOS_2020.xlsx
(1,20 MB)

Pr_02d_celodenne_stravovani_2020.xlsx Pr_02d_celodenne_stravovani_2020.xlsx
(939,19 KB)

Pr_02e_celodenne_stravovani_bez_obeda_2020.xlsx Pr_02e_celodenne_stravovani_bez_obeda_2020.xlsx
(945,33 KB)

Pr_03a_DM_ZS_SS_KON_2020.xlsx Pr_03a_DM_ZS_SS_KON_2020.xlsx (960,63 KB)

Pr_03b_DM_VOS_2020.xlsx Pr_03b_DM_VOS_2020.xlsx (632,64 KB)

Pr_04_skolni_kluby_2020.xlsx Pr_04_skolni_kluby_2020.xlsx (867,14 KB)

Pr_05_stravovani_MS_porovnani_2018_2020.xlsx Pr_05_stravovani_MS_porovnani_2018_2020.xlsx
(60,97 KB)

Pr_06_stravovani_ZS_porovnani_2018_2020.xlsx Pr_06_stravovani_ZS_porovnani_2018_2020.xlsx
(61,36 KB)

Pr_07_stravovani_SS_KON_VOS_porovnani_2018_2020.xlsx Pr_07_stravovani_SS_KON_VOS_porovnani_2018_2020.xlsx
(61,71 KB)

Pr_08_celodenne_stravovani_porovnani_2018_2020.xlsx Pr_08_celodenne_stravovani_porovnani_2018_2020.xlsx
(61,96 KB)

Pr_09_DM_ZS_SS_KON_2018_2020.xlsx Pr_09_DM_ZS_SS_KON_2018_2020.xlsx (109,88
KB
)

Pr_10_DM_VOS_2018_2020.xlsx Pr_10_DM_VOS_2018_2020.xlsx (110,20 KB)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *