Příjemce dotace odpovídá za hospodárné použití poskytnutých rozpočtových prostředků státního rozpočtu
v souladu s rozhodnutím o poskytnuté dotaci.

Vyúčtování poskytnutých dotací předloží příjemce dotace v předepsaných termínech
na předepsaných formulářích prostřednictvím datové zprávy zaslané z datové schránky subjektu odboru
základního vzdělávání a mládeže / odd. rozvoje dětí a mládeže MŠMT (nebo písemně poštou na adresu
MŠMT)

Dále je povinen vložit vyúčtování dotace do elektronického systému ISPROM
na adrese 
https://isprom.msmt.cz.

 

Vyúčtování dotace za rok 2020 vyplní příjemce dotace podle následujících instrukcí:

PravidlaProVyuctovaniDotace-Souteze2020

K vyúčtování dotace za rok 2020 použijte tyto formuláře:

1. okresní a krajská kola soutěží (Krajské úřady) – rozvojový program „Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém
vzdělávání pro rok 2020“

RPsouteze2020_formularKvyuctovaniSoutezi

RPsouteze2020_ZaverecnaZprava

RPsouteze2020_AvizoOvratce

2. ústřední a mezinárodní kola soutěží – dotační program „Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro
rok 2020“

DPsouteze2020_formularVyuctDotaceSouteze

DPsouteze2020_ZaverecnaZprava

DPsouteze2020_AvizoOvratce

 

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *