Podmínky poskytnutí podpory a seznam oprávněných žadatelů

Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace se podle § 7 odst. 7 zákona č.
130/2002 Sb. poskytuje na základě hodnocení výzkumné organizace provedeného podle Metodiky hodnocení výzkumných
organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací (dále jen „Metodika 2017+)
schválené usnesením vlády České republiky ze dne 8. února 2017 č. 107. Hodnocení vysokých škol je upraveno přílohou 5
Metodika hodnocení výzkumných organizací v segmentu vysokých škol schválenou usnesením vlády České republiky ze
dne 30. července 2019 č. 563.¨

Stanovení výše podpory a okruh oprávněných příjemců upravují Pravidla poskytování institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné
organizace v segmentu vysokých škol v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na léta 2021
až 2025
. Podpora se vysokým školám poskytuje na období pěti let. Skládá ze dvou částí – stabilizační, která
je stanovena v závislosti na výši podpory v roce 2020, a motivační, jejíž výše se odvíjí od výsledku
kompletního hodnocení vysoké školy provedeného v roce 2020. Vysokým školám bude podpora poskytnuta ve dvou
krocích: v prvním kroku bude oprávněným žadatelům poskytnuta stabilizační část podpory a následně, po ukončení
všech hodnotících procesů, bude poskytnuta část motivační. Podmínkou pro poskytnutí podpory je podle
rozpočtových pravidel podání žádosti do příslušných výzev.

Výzva k podání žádosti o poskytnutí dotace na
stabilizační část institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné
organizaceRVO_2021-2025

Příloha 1: Seznam oprávněných žadatelů o poskytnutí
dotace

Příloha 2: Formulář žádosti o poskytnutí dotace

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *