Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na základě bodu II. 1. b) usnesení vlády ČR ze dne 30. července 2019 č.
563, o Metodice hodnocení výzkumných organizací v segmentu vysokých škol, stanovilo Pravidla poskytování
institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace v segmentu vysokých škol
v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na léta 2021 až 2025.

Pravidla vymezují zejména okruh oprávněných příjemců a způsob stanovení výše podpory. Určení výše podpory je založené
na plné implementaci Metodiky 2017+ a kompletním hodnocení vysokých škol v působnosti ministerstva provedeném
v roce 2020 ve všech pěti modulech hodnocení. Výše podpory se stanoví nikoliv na jeden rok, ale na pětileté
období. Provedení kompletního hodnocení podle Metodiky 2017+ v roce 2020 je jednou z podmínek pro zařazení
do okruhu oprávněných příjemců institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace pro období
let 2021–2025 a odvíjí se od něj výše podpory poskytované v tomto období, resp. podíl vysoké školy na celkové
výši institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace poskytované ministerstvem vysokým
školám.  

Pravidla poskytování institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné
organizace v segmentu vysokých škol v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na léta 2021
až 2025

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *