V úterý 16. února mě zasáhla zpráva o úmrtí filosofa prof. Jana Sokola. Chtěl bych mu poděkovat za vše dobré, co v životě vykonal: za jeho překladatelskou práci na překladu Bible, za výběr evangelijních textů pro mládež „Poselství Ježíšovo,“ za jeho překlad knihy Claude Tresmontanta „Bible a antická tradice“ či třeba za pomoc při dokončování presbytáře ve svatovítské katedrále. Velice si vážím jeho odvahy, kterou projevil jak v 60. letech, tak zvláště pak po vzniku Charty 77. Vždy budu rád vzpomínat na společná setkání s ním a bratry Václavem a Ivanem Havlovými. Nechť ho Bůh přijme do své náruče.

V modlitbě myslím na rodinu, pozůstalé a přátele Jana Sokola.

+Dominik kardinál Duka

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *