Termíny ve sloupci „Škola/zařízení“ jsou závazné pro školy a školská zařízení. Školy
zřizované MŠMT
odešlou elektronicky data (výkazy) MŠMT, školy zřizované církví, krajem a
školy soukromé příslušnému odboru školství krajského úřadu. Školy zřizované obcí
nebo dobrovolným svazkem obcí odešlou elektronicky data (výkazy) příslušnému odboru školství úřadu obce s rozšířenou
působností, pražské školy Magistrátu hl. m. Prahy. Odbory školství obcí a KÚ odesílají zkontrolovaná
elektronická data výkazů průběžně MŠMT nejpozději do termínu uvedeného ve sloupci “Správní úřad”.
Opravy v údajích budou akceptovány pouze v období do konečného termínu předání dat pro
správní úřady.

Výkaz Název výkazu Podle stavu k Škola/zařízení Správní úřad
S 53-01 o zahájení povinné školní docházky v základní škole 31.5.2021 10.6.2021 18.6.2021
S 51-01 o zápisu k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole 31.5.2021 10.6.2021 18.6.2021
S 5-01 Výkaz o přihlášených a přijatých uchazečích do 1. ročníku denní formy vzdělávání ve středních školách a
konzervatořích
výkaz S 5-01 byl zrušen
S 1-01 o mateřské škole 30.9.2021 11.10.2021 22.10.2021
Z 2-01 o školní družině – školním klubu 31.10.2021 11.11.2021 22.11.2021
S 4-01 o mateřské-základní škole při zdravotnickém zařízení 30.9.2021 11.10.2021 22.10.2021
S 4c-01 o přípravné třídě základní školy a přípravném stupni základní školy speciální 30.9.2021 11.10.2021 22.10.2021
R 13-01 o ředitelství škol 30.9.2021 11.10.2021 22.10.2021
Z 14-01 o zařízení pro výkon ústavní-ochranné výchovy 31.10.2021 11.11.2021 22.11.2021
Z 15-01 o činnosti střediska volného času 31.10.2021 11.11.2021 22.11.2021
Z 17-01 o činnosti zařízení školního stravování 31.10.2021 11.11.2021 22.11.2021
S 18-01 o jazykové škole 30.9.2021 11.11.2021 22.11.2021
Z 19-01 o školském ubytovacím zařízení 31.10.2021 11.11.2021 22.11.2021
Z 23-01 o pedagogicko-psychologické poradně 30.9.2021 11.10.2021 22.10.2021
S 24-01 o základní umělecké škole 30.9.2021 11.10.2021 22.10.2021
Z 27-01 o středisku praktického vyučování 30.9.2021 11.10.2021 22.10.2021
Z 33-01 o speciálně pedagogickém centru 30.9.2021 11.10.2021 22.10.2021
Z 34-01 o středisku výchovné péče 30.9.2021 11.10.2021 22.10.2021

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *