Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Dobrý večer, vítejte na tiskové konferenci po jednání vlády. Nejprve první místopředseda pan Jan Hamáček.

Jan Hamáček, 1. místopředseda vlády a ministr vnitra: Děkuji. Dámy a pánové, hezký večer. Dovolte mi, abych se nejprve omluvil. Já jsem po operaci horních cest dýchacích, takže mi možná bude rozumět hůře než normálně, ale věřím, že to společně zvládneme.

Dovolte mi, abych se vyjádřil k několika tématům, která projednávala vláda. Z té v uvozovkách řádné vlády chci vypíchnout novelu volebního zákona. Jak víte, Ministerstvo vnitra dostalo od předsedy vlády za úkol připravit dvě varianty novely volebního zákona, které mají reagovat na nález Ústavního soudu. My jsme ten úkol splnili a ty dvě varianty vláda schválila a odeslala je do Poslanecké sněmovny.

Ta první varianta počítá s tím, že bude zachováno 14 volebních krajů. Tou formulí pro přepočet je tzv. Hareova kvóta, která vlastně vydělením celkového počtu platných hlasů pro subjekty, které postupují do skrutinia, číslem 200 vygeneruje volební číslo a kolikrát se toto volební číslo vejde do celorepublikového zisku hlasů, tolik získá mandátů a metodou největšího zbytku se rozdělí případné nerozdělené mandáty. Je to složitá formule, ale jednoduše jedná se o nejpoměrnější způsob přepočtu.

V té druhé variantě, kterou předkládáme, tak by Česká republika byla jedním volebním obvodem a přepočítalo by se to podle Hagenbach-Bischoffa. O těchto dvou alternativách se bude ve Sněmovně rozhodovat, samozřejmě ve znění případných pozměňovacích návrhů.

Obě varianty zachovávají pět procent pro vstup do skrutinia a zavádějí aditivní klauzuli pro postup koalic, a to v podobě 7, 9, 11 procent. Takže tolik k volebnímu zákonu.

Co se týká jednání té v uvozovkách covidové vlády, tak prvním tématem byla diskuse o tom, jak naplnit ten slib, který jsme dali společně, a to, že se pokusíme nebo že naše priorita bude návrat žáků a studentů do škol. To, jak víte, má dva předpoklady. Jedním předpokladem je dostatek antigenních testů, druhým předpokladem je, aby fungoval ten tzv. pandemický zákon.

Co se týká antigenních testů, asi jste zaznamenali diskusi, která probíhala v posledních dnech a hodinách. Ministerstvo vnitra předložilo na vládu kompletní dokumentaci onoho výběrového řízení nebo onoho systému přidělení té zakázky, protože ono to není nebo nebylo klasické výběrové řízení, ale bylo to podle paragrafu 29c zákona o zadávání veřejných zakázek, to znamená zadávání v nouzovém stavu.

A to výběrové řízení probíhalo tak, že na základě podkladů, respektive seznamu Ministerstva zdravotnictví, to znamená, Ministerstvo zdravotnictví dalo seznam firem, Ministerstvo vnitra ty firmy oslovilo, nijak do toho seznamu nevstupovalo a následně zvolilo firmu, které tu zakázku zadalo.

Vzbudilo to hodně diskusí, na jednání vlády byli přizváni a účastnili se tam jednání ředitelé obou civilních služeb, to znamená jak Bezpečnostní informační služby, tak Úřadu pro zahraniční styky a informace, a vláda tedy velmi detailně tu věc prodiskutovala. Nicméně ve finále nic na svém usnesení nezměnila. To znamená, platí to usnesení původní, a Ministerstvo vnitra podepsalo s vítěznou firmou smlouvu a očekáváme dodávky podle harmonogramu.

Chci vás ujistit, že z rozpočtu České republiky zatím nebyla vyplacena ani koruna. Je tam platba po dodání. To znamená v případě, že by ta dodávka nepřišla nebo že by byla zpožděna, tak nejen to, že jsou tam sankce pro dodavatele, ale do doby, než ta dodávka bude bezpečně na místě v požadované kvalitě, Česká republika nezaplatí ani korunu.

Co se týká té druhé části, o které jsem hovořil, a to je ta podmínka pro návrat dětí do škol – pandemický zákon, tam tedy musím říct, že jsme s velkým zaujetím sledovali debatu a sledujeme debatu v Senátu, protože součástí té politické dohody, kterou jsme učinili s opozicí, bylo, že ten pandemický zákon tak, jak jej schválila Sněmovna, projde i Senátem. A ukazuje se, že to neplatí.

Takže my zítra máme jednání… Minimálně neplatí to tak, že senátoři z opozičních stran vysílají signály, že jsou připraveni ten zákon vrátit Poslanecké sněmovně. To nás velmi nepříjemně překvapuje, protože jsme tu dohodu učinili v dobré víře, a najednou je to jinak. Takže zítra jednání s politickými stranami z opozice a my budeme chtít slyšet, jako vládní koalice, zda tedy platí dohoda, kterou jsme učinili, nebo zda a proč jsou tam nějaké změny.

Protože pokud by Senát vrátil pandemický zákon, tak se dostáváme do velmi složité situace, protože, jak víme, nouzový stav platí buď do 27., respektive platí do platnosti pandemického zákona, vstoupení v platnost, ale nejdéle do 27., takže by nás Senát dostal do situace, že bychom museli pravděpodobně svolávat mimořádnou schůzi Sněmovny na pátek a s tím se samozřejmě nepočítalo. A může to být i komplikace vzhledem k tomu slíbenému, již avizovanému návratu studentů a žáků do škol.

Úplně poslední věc, za mě tedy, vláda odsouhlasila prodloužení platnosti programu Antivirus do konce dubna. To znamená, tento nejúspěšnější program, který zajišťuje a zachraňuje stovky tisíc pracovních míst, bude pokračovat i nadále. Tolik z mojí strany, děkuji vám.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji, vicepremiérka a ministryně financí, paní Alena Schillerová.

Alena Schillerová, místopředsedkyně vlády a ministryně financí: Děkuji za slovo, dobrý den dámy a pánové. Já bych okomentovala dvě věci z té klasické vlády, kde bych chtěla upozornit na to, že Česká republika podala žalobu proti Polsku ve věci porušení unijního práva při povolování, rozšíření a prodloužení těžby hnědouhelném dole Turów.

Je to věc, která se dlouho táhla. Pracovalo na ní Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zahraničních věcí. Je to problematika toho, kdy pokračuje, neustále se prodlužuje těžba v polském hnědouhelném dole Turów a vlastně žádná jednání nevedla k úspěchu. Takže byla podána, dnes vláda schválila podání žaloby a vlastně bude nastupovat proces celého toho soudního řízení, který potom až vyvrcholí řešením u Soudního dvora EU.

Další věc je z agendy Ministerstva financí, nebo respektive týká se to Ministerstva financí. Je to vyjádření k ústavní žalobě na tzv. daňový balíček roku 2021. Tentokrát nejde o nějaký věcný spor, ale o procesní spor. Především jde o to, zda pan prezident vetoval, či nevetoval daňový balíček.

Já to považuji trochu za pseudospor, i když respektuji právo každého podat žalobu k Ústavnímu soudu, a vyčkáme rozhodnutí Ústavního soudu. Nicméně je to ten spor, pokud si vzpomínáte, kdy vlastně ten způsob vrácením panem prezidentem považovali někteří senátoři za veto, byť pan prezident jednoznačně v následném dopise během asi dvou dnů uvedl, že zákon ani nevrátil ani nevetoval, že nechal marně uplynout lhůtu a daňový balíček tak nabyl účinnosti k 1. lednu 2021.

Okomentovala bych také debatu, která byla poměrně dlouhá nad výběrovým řízením těch testů, které provádělo Ministerstvo vnitra. Abych to upřesnila, tak v podstatě ono nebylo co vracet nebo rušit. To je plně v kompetenci, na základě usnesení vlády, Ministerstva vnitra. V této fázi už je podepsaná smlouva. Firma snad má zaplacené peníze, jak jsme byli informováni. My jsme neměli ani žádné nějaké podrobnější podklady. Vyslechli jsme, byli tam ne zástupci služeb, byl tam i ředitel Finančně analytického útvaru.

Tak jak jsem to vnímala já, tak jsem nabyla dojmu, ale bez studia podkladů, že žádná z těch firem nesplnila podmínky. Nicméně prostě, protože jsme i v určité časové nouzi, v neděli vlastně mají být ty testy dodány, 28. února, pokud se nemýlím. Takže de facto jsme to vzali na vědomí.

Nic skutečně ze státní pokladny zatím nebylo nic zaplaceno. Nicméně já jako správkyně státní kasy a šéfka úřadu správního nejvyššího, který má v kompetenci i provádění i tzv. finanční kontroly, si vyžádám ty podklady, protože budu muset podepsat potom příslušné rozpočtové opatření, tak abych se seznámila s podrobnostmi.

Každopádně vláda o ničem nerozhodovala. Ta věc je plně v kompetenci Ministerstva vnitra. Ministerstvo vnitra to zprocesovalo, v tuto chvíli už byla vlastně podepsána smlouva, pokud se nemýlím, a testy jsou na cestě. Měly by být dodány, tak jak jsme byli ubezpečeni, 28. února. Takže takhle bych to asi upřesnila. Nicméně těch otazníků, budu říkat sama za sebe, se mi tam opravdu jevilo docela dost, ale v tuto chvíli nemáme žádné bližší poklady. Děkuji.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji, vicepremiér pan Karel Havlíček.

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: Dobrý den. Krátce k Ústavnímu soudu. Je faktem, že to vnímáme jako stav minulý, zjednodušeně řečeno, jako výtku ke stavu, který v současné době již není, protože se mezitím změnila ta skutečnost. Nicméně vnímáme to tak, že je třeba v případě jakýchkoli restrikcí, v případě jakýchkoli výjimek velmi důkladně toto komunikovat a zdůvodňovat. To si myslím, že je třeba rozhodně respektovat. V každém případě toto již řeší i pandemický zákon, který zde byl zmíněn.

Ten nález Ústavního soudu nebo vyřčení toho Ústavního soudu nějakým způsobem nezakládá nic ve smyslu jakýchkoli dalších kompenzací spojených s minulostí. Ty navíc probíhají. Co se týká obchodu, tak probíhají na několika úrovních a zrovna je pravda, že obchod je v rámci kompenzací na poměrně dobré úrovni. Hradí se jak nájemné, tak Antivirus, to znamená mzdy. Hradí se současně i čtyři stovky na každého zaměstnance, případně kompenzační bonus.

Co se týká testování ve firmách, tento bod jsme zahájili a následně jsme ho přerušili, nikoliv proto, že bychom s ním principiálně nesouhlasili, ale dali jsme si ještě čas do středy, a to z důvodu, kdy potřebujeme upřesnit způsob finálního vyúčtování a řekněme realizací spojených se zdravotními pojišťovnami.

Jinými slovy, stát je připraven na základě schváleného listu dodavatelů, kteří projdou Ministerstvem zdravotnictví, kompenzovat určitou výši, a to až čtyř dávek nebo čtyř testů za měsíc pro jakoukoliv firmu, která si je pořídí a dá je svým zaměstnancům. A toto bychom chtěli realizovat tak, že půjde přes zdravotní pojišťovnu. Jinými slovy aby v závěru měsíce konkrétní firma, podnikatel, zaplatil méně přímo na zdravotní pojišťovnu. Celý ten proces ale potřebujeme dohrát právě se zdravotními pojišťovnami, takže jsme bod přerušili a do středy ho chceme mít finálně připravený.

A ještě jedna záležitost, která je společnou aktivitou Ministerstva kultury, ministerstva průmyslu, myslíme si, že pozitivní zpráva, a to je přístup studentů, případně pedagogů nebo vědeckých pracovníků k digitalizovaným dílům v takzvaných digitálních knihovnách.

Byla to v posledních týdnech velmi skloňovaná věc, kdy byla určitá hrozba, že by si studenti museli platit za digitální přístup. Toto bylo vyřešeno a Národní knihovna uzavřela smlouvu s kolektivními správci, a to tak, že do 30. 6. budou moci studenti pro své vědecké a závěrečné diplomové, bakalářské práce bez problémů používat tuto knihovnu, a to zdarma.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji a ministr zdravotnictví pan Jan Blatný.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Dobrý večer. Pokud se týká opatření, která jsou nyní nastavena, tak došlo k určitým změnám, protože všichni si uvědomujeme, že je potřeba nadále zefektivnit to, jakým způsobem ovlivňujeme pandemii nebo epidemii v České republice. A jedním z těch od pátku diskutovaných je zavedení FFP2 nebo podobných respirátorů, případně jako alternativa dvou obličejových masek z materiálu, který je přesně definován, v prodejnách, v provozovnách služeb, ve zdravotnických zařízeních, zařízeních sociálních služeb, tam to platí jenom pro zaměstnance, v prostředcích veřejné dopravy, na nástupištích, v přístřešcích, čekárnách, na mezinárodním letišti a motorových vozidlech, pakliže v nich nejedou pouze osoby nacházející se v jedné místnosti.

Výjimku tady z toho nošení respirátorů, potažmo té alternativy, o které jsem mluvil, mají děti od dvou do patnácti let, protože pro jejich obličeje většinou není respirátor k dispozici. Takže toto je jedno z opatření, od kterého si slibujeme, protože se jedná o významně vyšší prevenci přenosu toho onemocnění včetně nových variant virů, tak od toho si slibujeme omezení nákazy a jejího šíření zejména v těch rizikových oblastech s vysokou koncentrací osob.

A tam jsme se dohodli, že s ohledem na to i jak dlouho trvalo dnešní jednání, abychom neuvedli někoho do složité situace, že by musel do zítřejšího rána tady tyto prostředky shánět, byť jsme o tom hovořili už od pátku, jak jsem říkal, tak jsme se dohodli, že toto bude platit od půlnoci ze středy na čtvrtek.

Pokud se týká všech ostatních míst kromě těch, které jsem vyjmenoval, tak nebude možné nadále považovat v těchto místech za adekvátní ochranu podomácky vyrobené ochranné prostředky, ale bude potřeba mít minimálně tu obličejovou masku, vyrobenou z určitého materiálu, či chcete-li minimálně chirurgickou roušku. Ten popis je přesně v tom v tom o opatřeních uveden.

Tady je nastavena ta platnost rovněž od středy od půlnoci, středa až čtvrtek, ale je tam umožněna výjimka pro ty, kteří si nebudou schopni sehnat tady tento ochranný prostředek do té doby, tak do konce měsíce mohou mít ještě výjimku. Ale od 1. března bude tato povinnost platit jednoznačně.

Jinými slovy to znamená, že bude potřeba nosit minimálně tu chirurgickou roušku nebo podobný ochranný prostředek, nikoliv podomácky vyrobený, a v těch přesně definovaných místech, kde je zvýšené riziko přenosu onemocnění, to bude ideálně respirátor, případně dvojnásobná nebo přes sebe podané dvě obličejové masky.

To je asi ta hlavní změna, která je jednou z těch, kterou se snažíme společně zabránit dalšímu rychlému šíření onemocnění, které ve své většině už je dáváno ve velké, nebo způsobováno ve velké části krajů tou novou britskou mutací a které je schopné snadněji překonávat bariéry, které mu stavíme. Proto je potřeba ty bariéry zintenzivnit.

Kromě toho jsme se také bavili o změně opatření a byla odsouhlasena změna opatření, které upravuje izolaci a karanténu. A tou hlavní změnou je, že karanténa už nebude nařizována osobám, které jednak prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění a nejsou od něj déle než 90 dní, a rovněž osobám, které mají ukončeno očkování. Jinými slovy po dvoudávkové vakcíně čtrnáct dní po druhé dávce, po jednodávkové vakcíně čtrnáct dní po té vlastní dávce toho léku.

Jednak je to něco, co má samozřejmě smysl i dopad na životy všech lidí, protože to pro ně tím pádem je všechno jednodušší i finančně potom třeba příjemnější, protože nebudou muset odcházet do karantény, když se setkají s pozitivním člověkem, a jednak to bereme i, nebo věříme, že je to jedna z motivací k očkování.

Rovněž jsme se bavili, a bylo to tady už nadneseno, o tom, jakým způsobem budou postupně navraceni studenti a děti do škol. Takže tam platí ten záměr, aby to bylo v době od 1. března dále. Bude ale záležet velmi na tom, jak se podaří rozdistribuovat ty testy, které jak říkal pan vicepremiér, přiletí v neděli, a také podle toho, jestli bude, nebo nebude nakonec v platnosti pandemický zákon. Upozorňuji, že ve chvíli, kdy by nebyl v platnosti a kdy by vlastně všechna ta opatření, která jsou dána tím pandemickým zákonem i pro futuro, nemohla platit, potom by riziko dalšího rychlého šíření v populaci bylo velké a nebylo by možno uvažovat o návratu dětí do škol v současné složité epidemiologické situaci.

Pokud se týká těch roušek, o kterých jsem hovořil, tak také bylo schváleno usnesením vlády opatření Ministerstva práce a sociálních věcí, že pro lidi, kteří jsou na tom špatně v hmotné nouzi, které nadefinovalo právě MPSV, budou distribuovány roušky skrze potravinové banky.

Potom ještě poslední věcí, která se týkala zdravotnictví, byla změna usnesení, které hovoří o vydávání certifikátu o očkování. Doposud platilo, že certifikát musel být vždy každému vytištěn poté, co bylo to očkování ukončeno. Změna je v tom, že vytištěn bude pouze na požádání, protože všichni ostatní mají možnost si ten certifikát kdykoliv elektronicky vyzvednout, případně vytisknout, poslat na email, stáhnout do mobilu a podobně na webových stránkách, které jsou k tomu určeny.

Takže když si o to někdo nepožádá, tak mu nebude ten certifikát okamžitě po vakcinaci vytištěn, ale může se k němu dostat kdykoliv potom elektronicky a může mu být k dispozici a může si jej stáhnout i opakovaně.

Tolik za mě.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *