Pod záštitou Ústřední vojenské nemocnice vznikl kurz Extended Combat Medical Skills. Je určen zdravotníkům i nezdravotníkům, a jeho hlavním cílem je nácvik poskytování první pomoci v bojových podmínkách. Pilotní kurz tohoto projektu se uskutečnil v areálu této pražské vojenské nemocnice. Účastnili se ho Combat Life Saver, zdravotničtí záchranáři ze 71. mechanizovaného praporu z Hranic na Moravě a z Vojenské policie. V průběhu třídenního kurzu si účastníci vyzkoušeli řešení různých typů urgentních stavů a ověřili si úroveň svých dosavadních znalostí a dovedností, vše pod vedením a dohledem zkušených instruktorů, lékařů z Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a ÚVN. „Celý kurz hodnotím jako velmi zdařilý. Ověřili jsme si v praxi, že jsme schopni pořádat v našem simulačním centru vysoce kvalitní kurzy i pro AČR. Bezprostřední odezva vojáků byla veskrze pozitivní a již se těšíme na nadcházející kurz pořádaný na konci září tohoto roku. V příštím roce by mělo následovat celkem šest kurzů, během nichž proškolíme až 70 zdravotníku,“ prozradil hlavní organizátor kpt. MUDr. Jan Páleník.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *