Č.j.: OAM-110-10/ZR-2021  M I N I S T E R S T V O    V N I T R A    Č ROdbor azylové a migrační politikyOddělení pobytového správního řízení Moravskoslezský krajP.O.Box 210, 710 00  Ostrava 1 Č.j.: OAM-110-10/ZR-2021 Ostrava 15. ledna 2021Počet listů: 1 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKAoznámení o možnosti převzít písemnosti Ministerstvo vnitra České republiky, OdborVíce

Č.j.: OAM-09010-11/PP-2020  M I N I S T E R S T V O    V N I T R A    Č ROdbor azylové a migrační politikyOddělení pobytu cizinců Olomoucký krajU Výstaviště 3183/18, 750 02 PŘEROV Č.j.: OAM-09010-11/PP-2020 Přerov 15.leden 2021Počet listů: 1 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKAoznámení o možnosti převzít písemnost Ministerstvo vnitra ČR, Odbor azylové aVíce

Č.j.: OAM-10949-14/ZM-2020  M I N I S T E R S T V O    V N I T R A    Č ROdbor azylové a migrační politikypracoviště Ostrava, P.O.BOX 88, 701 00 Ostrava 1 Č.j.: OAM-10949-14/ZM-2020 V Ostravě 14.01.2021Počet listů: 1 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKAoznámení o možnosti převzít písemnost Ministerstvo vnitra ČR, Odbor azylové a migrační politiky jakoVíce

Platné do 1. 2. 2021, 14. PT, č. j.: MV-4373-3/SP-2021  OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo vrchního ministerského rady v oddělení metodiky a resortních centrálních nákupů;toto služební místo je zařazeno v odboru veřejných zakázek Č.j.: MV-4373-3/SP-2021 Praha 12. ledna 2021 Státní tajemník v Ministerstvu vnitra, jako služební orgán příslušný podle § 10Více