Č.j.: OAM-30709-10/DP-2020  M I N I S T E R S T V O    V N I T R A    Č ROdbor azylové a migrační politikyOddělení pobytového správního řízení Praha VI.P.O.Box 121, 143 00 Praha 4 Č.j.: OAM-30709-10/DP-2020 Praha, 23. 10. 2020Počet listů: 1 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKAoznámení o možnosti převzít písemnost Ministerstvo vnitra České republiky,Více

Č.j.: MV-166997-3/OAM-2020  M I N I S T E R S T V O    V N I T R A    Č ROdbor azylové a migrační politikyOddělení pobytu cizinců Kutná HoraHORNICKÁ 642/3, 284 01 KUTNÁ HORA Č.j.: MV-166997-3/OAM-2020 KUTNÁ HORA 23.říjen 2020Počet listů: 1 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKAoznámení o možnosti převzít písemnost Ministerstvo vnitra ČR, Odbor azylovéVíce

Projekt bankovní identity má první viditelné výsledky. Ministerstvo vnitra v souvislosti s tímto projektem udělilo první akreditaci pro správu kvalifikovaného systému elektronické identifikace. Akreditaci získala Československá obchodní banka. Její klienti tak budou mít příští rok možnost přihlásit se přes údaje do internetového bankovnictví ke službám veřejné správy.  Klienti ČSOB s internetovým bankovnictvím budouVíce

DOPORUČENÍ PRO OBCEK REALIZACI KRIZOVÝCH OPATŘENÍ VLÁDY V SOUVISLOSTI S PROKÁZÁNÍMVÝSKYTU KORONAVIRU(OZNAČOVANÝ JAKO SARS COV-2) POKYN K POSTUPU PŘI KONÁNÍ SŇATEČNÝCH OBŘADŮ OD 22. ŘÍJNA 2020 Praha 22. října 2020 Úvod Dne 30. září 2020 vyhlásila vláda České republiky (dále jen “vláda”) svým usnesením č. 957 nouzový stav, a toVíce

Č.j.: OAM-47485-37/ZM-2019  M I N I S T E R S T V O    V N I T R A    Č ROdbor azylové a migrační politikyOddělení dlouhodobých pobytů IP.O.Box 88, 701 00 Ostrava Č.j.: OAM-47485-37/ZM-2019 21.říjen 2020Počet listů: 1 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKAoznámení o možnosti převzít písemnost Ministerstvo vnitra ČR, Odbor azylové a migrační politiky jakoVíce

Č. j.: OAM-38546-27/ZM-2019  M I N I S T E R S T V O    V N I T R A    Č ROdbor azylové a migrační politikyOddělení pro pracovní migraciP. O. BOX 15, 701 00 Ostrava 1 Č. j.: OAM-38546-27/ZM-2019 Ostrava 20. 10. 2020Počet listů: 1 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKAoznámení o možnosti převzít písemnost Ministerstvo vnitra,Více

Místo výkonu práce: Praha  Vrchní ministerský rada Ministerstvo vnitra nabízí v souladu s ustanovením § 178 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, místo na dobu určitou v pracovním poměru podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v odboru správních činností, oddělení evidence obyvatel, ID 30000885.Více

Č.j.: OAM-112686-8/MC-2020  M I N I S T E R S T V O    V N I T R A    Č ROdbor azylové a migrační politikyOddělení pobytu cizinců Karlovarský krajKrymská 1598/47, 360 01 KARLOVY VARY Č.j.: OAM-112686-8/MC-2020 Karlovy Vary 19.říjen 2020Počet listů: 1 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKAoznámení o možnosti převzít písemnost Ministerstvo vnitra ČR, Odbor azylovéVíce