Instruktážní video pro občany třetích zemí, který umožňuje lépe se orientovat v postupech při prodlužování a povolování pobytu v České republice, tak aby si cizinci pobytové záležitosti dokázali vyřídit samostatně. Video je dostupné v češtině, angličtině a ruštině. https://www.mvcr.cz/clanek/jak-na-to.aspx https://www.mvcr.cz/mvcren/article/how-do-i-do-this.aspx

Instruktážní video pro občany třetích zemí, který umožňuje lépe se orientovat v postupech při prodlužování a povolování pobytu v České republice, tak aby si cizinci pobytové záležitosti dokázali vyřídit samostatně. Video je dostupné v češtině, španělštině a arabštině. https://www.mvcr.cz/clanek/jak-na-to.aspx https://www.mvcr.cz/mvcren/article/how-do-i-do-this.aspx

Instruktážní video pro občany třetích zemí, který umožňuje lépe se orientovat v postupech při prodlužování a povolování pobytu v České republice, tak aby si cizinci pobytové záležitosti dokázali vyřídit samostatně. Video je dostupné v češtině, francouzštině a mongolštině. https://www.mvcr.cz/clanek/jak-na-to.aspx https://www.mvcr.cz/mvcren/article/how-do-i-do-this.aspx

Instruktážní video pro občany třetích zemí, který umožňuje lépe se orientovat v postupech při prodlužování a povolování pobytu v České republice, tak aby si cizinci pobytové záležitosti dokázali vyřídit samostatně. Video je dostupné v srbštině, vietnamštině a ukrajinštině. https://www.mvcr.cz/clanek/jak-na-to.aspx https://www.mvcr.cz/mvcren/article/how-do-i-do-this.aspx