Záznam z workshopu „Publikace úředních desek jako otevřená data“, který proběhl online dne 16. 11. 2021. Workshop byl zaměřen na povinnost vyplývající ze zákona 106/1999 Sb. publikovat metadata informací zveřejněných na úřední desce v podobě otevřených dat. Nejprve byl představen povinný způsob zveřejnění daný otevřenou formální normou pro úřední deskyVíce

Záznam z konference Otevřená data 2021, která proběhla prezenčně i online dne 5. 11. 2021. Celý program konference včetně prezentací najdete na stránce https://opendata.gov.cz/edu:konference:2021