Při testování zaměstnanců na KÚ,jsem se snažil co nejdříve umožnit způsob testování ze slin.U dětí se nemá o jiné možnosti ani uvažovat! A zkusme důvěřovat rodičům při dokládání uskutečněného testu! Proto jsem dnes v dopise min. Plagu žádal o změnu dosavad. způsobu testování dětí

Prostě ve veřejném prostoru nám to jde lépe nařídit?! A já jsem si říkal, že máme přijímat především opatření, která pomohou ovlivnit epidemii a ne se řídit tím, že pohodlnější je to nařídit tomu, na koho si troufneme…

Re @Mj95331063 Už v předchozích komentářích jsem psal, že policie vůbec nemá provádět tyto kontroly doma. A má-li kontroly někdo vykonávat, tak hygienická služba, která měla být již v loňském létě (nejen) personálně stabilizovaná. A za tuto ne/přípravu někdo musí nést odpovědnost, což je vláda.

Re @VlastimilWeiner @ODScz @hkregion @PiratiHradec @amaclova @kducsl Vážený pane redaktore, klidně jste se mohl zeptat jako obvykle napřímo a ne přes sociální sítě. Nicméně odpověď zní, že moje nepřítomnost nevyjadřuje můj postoj, ale jejím důvodem je projednávání zákona, jehož jsem v senátu zpravodajem. Věřím, že kolegové mne důstojně zastoupili

Do testování se průmysl v našem kraji (dle hlášení KHS) zapojil dříve, než to stát (opět nepřipraven) zavedl. A když není na trhu dostatek odpovídajících testů (což ale z případných sankcí neomlouvá), zřídili jsme testovací mobilní tým pouze pro firmy, abychom jim s tím pomohli.

Re 2/2 naočkovat, a o týdny trvajících debatách s neustále se měnícími podmínkami pro zapojení praktiků! A hned potom si můžeme připomenout, že u ostatních vakcín žadoníme o nové dávky každý týden, abychom vůbec mohli v očkování pokračovat !

1/2https://denikn.cz/567874/v-cesku-lezi-ladem-120-tisic-vakcin-odpovednost-je-na-krajich-ne-na-mne-nemuzu-to-koordinovat-rika-babis/ Tak předně mluvme o nesmyslném trvání ministra zdravotnictví na kategorizaci očkovaných – např. u Astry Zenecy, kdy hledáme, komu to „tajně“

Re 3/3 Proto jsem do žádosti také zahrnul požadavek o aktualizované nastavení plánovaných opatření (školy, maloobchod, zákaz vycházení, úřední hodiny atd.) tak, aby omezení byla skutečně v nezbytně nutném rozsahu potřebném pro zvládání pandemie.