Světelné znečištění způsobuje civilizační choroby včetně zvětšování nádorů. Občan ale nemá zákonnou možnost se proti přílišnému a nezdravému nočnímu světlu bránit. Proto senátoři na svém posledním jednání ve středu 14. října schválili „kuchařku“ s návodem, jak může Česká republika s tímto problémem účinně bojovat. Praha, 14.  října 2020 Senátoři svá doporučení opřeliVíce

„Občan doposud nemá účinný nástroj, který by ho ochránil proti bezohlednému svícení v noci. Neexistuje zákonné opatření k regulaci světelného znečištění. Aktuálně je ale již vládou schválený nový stavební zákon, kde je problematika světelného znečištění zahrnuta. Tyto dílčí úspěšné mezníky je třeba dále propojit a zajistit jejich účinnost a vymahatelnost, protožeVíce

Světelné znečištění je novodobým, stále narůstajícím problémem, který ovlivňuje nejen kvalitu lidských životů, ale má devastující účinky na faunu a floru. V současnosti je velmi obtížné nalézt dobrý příklad venkovního osvětlení, naopak drtivá většina je těch špatných nebo nedostatečných, které nevyhovují buďto směrovostí nebo používají bílé světlo s příliš velkýmVíce

Biometrické sledování lidí na dálku, aniž by o tom věděli, profilování uživatelů na sociálních sítí, data mining, tzn. zpracování a analýza velkého množství dat anonymních i neanonymních dat, bezpečnost internetu věcí, např. osobních vozidel, chytrých televizorů a dalších věcí denní potřeby s sebou přináší nejedno riziko. Kyberbezpečnost je jednou z priorit současnostiVíce

Rakovina prsu, deprese, nespavost… nejen to jsou onemocnění, která mohou být spuštěna také extrémním světelným znečištěním. I to jsou důvody, proč by se měli čeští zákonodárci vážně zabývat problémem nevhodného nočního svícení způsobeného masivním, často nekontrolovaným, přechodem na výkonná LED svítidla. V pondělí 14. září se o tomto problému budou bavitVíce

Tři největší česká science centra – iQlandia v Liberci, Svět techniky v Ostravě a Techmania v Plzni – sahají na dno svých sil a bojují v tuto chvíli o svou záchranu. Centra, která přes šest let seznamují děti i dospělé zábavnou formou s vědou a technikou, byla ještě donedávna téměř soběstačná a dokázala přilákat přesVíce

V roce 1997 jsem byl na pozvání organizace UNESCO v Indii, kde jsem přebíral Cenu Kalinga za popularizaci vědy. Pak jsem měl v několika indických velkoměstech příležitost seznámit se s centry popularizace vědy pro děti a mládež. Byl jsem překvapen kvalitou interaktivních pořadů,demonstračních pokusů a dalších atraktivních a přitom odborněVíce

Jen v loňském roce přilákala přední česká centra představující svět vědy a techniky více než 1,7 milionů lidí. Do vybudování atraktivních expozic, laboratoří, kinosálů s 3D technologií učeben… investovalo ministerstvo školství za posledních šest let přes 2,5 miliardy korun. Organizace, které centra provozují, se pak už o náklady na provoz většinou postaralyVíce

V nouzi poznáš přítele. Díky starému příteli Tomáši Opravilovi z Fakulty chemické Vysokého učení v Brně se nám podařilo rozvézt do domovů pro seniory v městských částech MČ Brno-Židenice, Bohunice, Tuřany, Maloměřice a Obřany a Černovice dnes tolik nedostatkovou desinfekci namíchanou podle doporučení WHO a jednorázové rukavice. Pokud to půjde,Více

Kolem nás je nyní mnoho příběhů plných strachu z budoucnosti, pocitů zmaru a negativních zpráv. Jakkoli si uvědomuji, že prožíváme vážnou situaci – mnohým podnikatelům se hroutí vše, co budovali roky – rozhodl jsem se poukázat i na firmy, které ani koronadoba nezastavila a které mají to štěstí i know-how,Více