Po několikaměsíční přípravě podepsán mezivládní protokol ČR-Ukrajina. Dodávky plynu, ropy, spolupráce v jádře, vodíkový koridor. Účast ČR na železničních projektech UKR, posílení spolupráce v obranném průmyslu, uznávání certifikátů ve zdravotnictví a zemědělství. Právě v Kyjevě.

Re Paralelně jednáme s představiteli českých firem s ukrajinskými ministry a vicepremiéry. S O.Uruským o dodávkách v leteckém průmyslu, O.Lyubchenkem o exportu v energetické a zdravotní oblasti a O. Kubrakovem o spolupráci v železniční dopravě a dopravním průmyslu.

Evropu čekají velké výzvy. Energetická krize, nedostatek průmysl. komponent, inflace, COVID. Země musí reagovat, proto aktivujeme přímou i nepřímou podporu. K ní patří i opatření pro udržení průmyslu a exportu, které jsem právě představil na Česko-ukrajinském fóru v Kyjevě.

Nejen mezivládní spolupráce, ale s českými firmami řešíme konkrétní obchodní případy. Ukrajinskému místopředsedovi vlády pro hospodářství O.Lyubchenkovi jsem právě v Kyjevě představil naše podniky z oblasti energetiky, důlní techniky a softwarových služeb.

Mining & Minerals Expo 2021 v Kyjevě. Pro naše vystavovatele jsme v rámci MPO připravili společný veletržní stánek v národních barvách The Country For The Future. Dnes jsme expozici navštívili, naše zázemí je plně využito, na stánku to žije a podniky uzavírají kontrakty.

Právě jsme přistáli v Kyjevě. Ukrajina je klíčovou destinací ČR mimo EU, export meziročně roste o 30%, import o 58%, směřujeme k rekordní obchodní bilanci. S 50ti člennou podnikatelskou delegací se sejdeme s několika členy ukrajinské vlády a klíčovými představiteli hospodářství. Svaz průmyslu a dopravy ČR: S padesátkou českých exportérů doprovázímeVíce

RT Správa železnicPráce na modernizaci trati z Brna do Zastávky u Brna se nyní soustředily do Střelic. Na západním zhlaví stanice vznikla nová lávka pro pěší. Rekonstrukcí prošla zastávka Troubsko a přilehlý přejezd, kde je instalován nový typ břeven s LED diodami. Na stavbu přispívá @ZEK_Praha.

Z důvodu krize v automobilovém průmyslu, v důsledku celosvětového nedostatku čipů, jsme připraveni aktivovat program Antivirus B. Jak pro výrobce, tak jejich dodavatele. Nechceme ohrozit zejm. malé a střední firmy z oboru. Dnešní závěr mimořádné tripartity.

Re @ODScz Nejsme Sev. Korea, žádná země EU nesmí do energ. trhu takto zasahovat. Podobně jako nemohla vláda ODS ve 2009 při pádu Moravia Energo. Start tedy zatím nic moc. Během týdne jste urazili všechny státní zaměstnance, vyplašili firmy, důchodce a ješte jste se znemožnili v energetice.