V závěru roku se na Levínském vršku v Králově Dvoře konala pozoruhodná komorní slavnost. Byla vysvěcena kaplička (boží muka), kterou nechala postavit rodina Šímova. Je dnes neobvyklé, aby vznikaly církevní stavby, zejména pak ze soukromé iniciativy a ze soukromých peněz. Svěcení se ujal pan farář Josef Jonáš že Zdic. ByloVíce

Říká se, že chcete-li pobavit Pána Boha, seznamte ho se svými plány. To jsme si mohli názorně ozřejmit minulý rok. Většina našich plánů vzala tváří v tvář koronavirové infekci zasvé. Nemohli jsme na lyže, na dovolenou, do práce, za nákupy, ke kadeřníkovi. Děti přešly na domácí vzdělávání, živá kultura vVíce

Dnes jsem uctil památku 17. listopadu hned na třech místech. Nejprve v jízdárně ruzyňských kasáren. Ta se do našich dějin poprvé neblaze zapsala 17. listopadu 1939, kdy zde strávilo své poslední okamžiky před popravou devět studentských funkcionářů.  A právě zde pak docházelo během 1. stanného práva po příchodu Reinharda HeydrichaVíce

Na ustavující schůzi Senátu pro 13. volební období byl jedním z místopředsedů opětovně zvolen senátor Jiří Oberfalzer (za senátorský klub ODS a TOP 09). Počet místopředsedů se snížil z pěti na čtyři. Místopředseda Oberfalzer je členem Organizačního výboru, Podvýboru pro státní vyznamenání a členem Stálé komise Senátu pro krajany žijícíVíce

Ve Valdštejnské zahradě, která je součástí sídla Senátu, proběhlo ve čtvrtek, 1. října 2020, slavnostní zahájení Roku sv. Ludmily, kterým bude rok 2021. V příštím roce to bude přesně 1100 let od smrti zakladatelky přemyslovské dynastie, babičky a vychovatelky sv. Václava a první české světice. Slavnostní akt zahájil místopředseda SenátuVíce

Úmrtí významné osobnosti českých i křesťanských dějin svaté Ludmily si každý rok připomínají na Tetíně. Jde o symbolické místo, protože právě na zdejším hradišti byla v roce 921 zavražděna. Na její počest se i letos při Svatoludmilské pouti konala poutní mše svatá, po které následoval další, bohatý program.Kromě setkání věřícíchVíce

V sobotu 26. září jsem byl hostem na dvou shromážděních Okresního sboru dobrovolných hasičů,, odložených kvůli epidemii covidu z jarních termínů. Shromáždění OSH okresu Beroun se konalo v Chyňavě. Ocenil jsem práci hasičů a slíbil svou další podporu. Obzvláště rád jsem gratulovat Mirkovi Urešovi, bývalému starostovi Karlštejna a spoluochotníkovi, kVíce

U příležitosti Dne české státnosti byly v Hlavním sále Valdštejnského paláce slavnostně předány stříbrné pamětní medaile předsedy Senátu. Jedním z oceněných byl MgA. Jan Lorman, kterého pro jeho dlouholetou, vytrvalou a ve vší skromnosti vykonávanou práci zejména pro seniory navrhl k ocenění místopředseda Senátu Jiří Oberfalzer.  Za svou celoživotní vytrvalouVíce

Česko si připomíná invazi v roce 1968  Události, komentáře 21. 8. 2020 Světlana WITOWSKÁ, moderátorka Hosty Událostí, komentářů jsou Jiří Oberfalzer, senátor ODS, dobrý večer. Jiří OBERFALZER, místopředseda Senátu /ODS/ Dobrý večer. Světlana WITOWSKÁ, moderátorka Jiří Dienstbier, senátor ČSSD, dobrý večer. Jiří DIENSTBIER, senátor /ČSSD/ Hezký večer. Světlana WITOWSKÁ, moderátorkaVíce