Vláda zmocnila @MinFinCZ k prominutí DPH na respirátory třídy FFP2 od 1.11. do 31.12.2021. Vzhledem k pokračující povinnosti nosit respirátory ve veřejných vnitřních prostorách a hromadné dopravě je to nezbytný krok k zajištění jejich cenové dostupnosti pro všechny naše občany 👍

Re Zvyšování cen těchto klíčových komodit by tak domácnosti a neplátci DPH měli pocítit podstatně méně nebo vůbec. Na generální pardon by měla od 1. ledna 2022 navázat novela zákona o DPH, která nulovou DPH prodlouží na potřebně dlouhou dobu. https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2021/ministerstvo-financi-chce-nulovou-sazbu-43251

Rostoucí ceny energie a plynu vyžadují okamžitou reakci. Díky generálnímu pardonu zavedeme nulovou DPH na tyto komodity pro listopad a prosinec 2021. Domácnost, která za elektřinu zaplatí 1000 Kč měsíčně, ve vyúčtování ušetří jen za listopad a prosinec zhruba 350 Kč.

Re Kapitole @MinKultury dále z rozpočtové rezervy uvolňujeme 300 mil. Kč, a to účelově pro Státní fond kinematografie na filmové pobídky v roce 2021. V letech 2018-2020 jsme už přilákali filmové projekty částkou 1,13 mld. Kč. A české ekonomice se tyto výdaje bohatě vrací 👍

Dnes jsem podepsala dvě rozpočtová opatření. Kapitole @mpo_tweetuje uvolňujeme 700 mil. Kč na program Covid-Nepokryté náklady. V rámci něj jsme už od začátku roku podpořili naše podnikatele v covidové krizi celkovou částkou 7 mld. Kč.

Re @VeslavM Se svými partnery v rámci PIRSTAN a SPOLU se musíte domluvit. Piráti už uvedli, že budou usilovat o Ministerstvo pro digitalizaci. Petr Fiala dnes v OVM řekl, že by chtěl Ministerstvo pro EU. Vaše vyjádření ale beru jako veřejný závazek, že nová ministerstva nebudete zřizovat.

Re Na stravenkový paušál jsem velmi hrdá. Tuto revoluční novinku jsem prosadila v rámci daňového balíčku pro rok 2021. Jeho výhody naleznete například zde ⤵️ https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/prehledne-co-prinasi-stravenkovy-pausal-39391

Dnes v OVM byl zpochybňován stravenkový paušál. Ten umožňuje poskytovat daňově zvýhodněné stravování vedle jídelen a stravenek také přímo v penězích. Na příspěvek na stravování díky tomu dosáhne další milion zaměstnanců. V @snemovna budu bránit jakýmkoliv pokusům o jeho zrušení.