Re @ZlamalovaLenka Objednávky jsou dostatečné, ale přerozdělování vakcín v EU je nespravedlivé. Do států, které nakoupily i dávky, které zjevně nepotřebují, proudí rychleji. EK musí tuto nerovnost napravit. Velmi dobře to vysvětlil iRozhlas. Doporučuji https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/koronavirus-cesko-evropska-unie-dodavky-vakcin-ockovani_2103231850_aur

Re @ZlamalovaLenka Silná slova bez kontextu. V září jsem řešil jen vakcínu AZ. Byla jako jediná na stole. Tehdy nikdo nevěděl, jaká vakcína bude nakonec úspěšná. Proto jsme rozložili riziko. To se ukázalo jako správné, když vidíme dnešní problémy AZ. Celkově je objednáno víc vakcín, než je populace

Nadměrná konzumace alkoholu. Téma ve stínu covidu. Přitom právě covid a s ním spojené uzávěry způsobují izolaci lidí a ještě více prohlubují sklony k rizikovému pití #alcohol. @WHO spustila inicitativu #SAFEREuropeanRegion a dnes k ní pořádá konferenci, které se účastním.

Musíme zdravotníkům v Krajské zdravotní nabídnout dobré pracovní podmínky a odpovídající ohodnocení. Naším cílem je v kraji zajistit kvalitní péči. Začlenění litoměřické nemocnice do KZ je další krok, jak péči poskytovat efektivněji. Více pro @iDNEScz https://www.idnes.cz/usti/zpravy/krajska-zdravotni-adam-vojtech-predstavenstvo-litomerice.A210406_122626_usti-zpravy_grr

Ode dneška patří Nemocnice Litoměřice do Krajské zdravotní. Je to významný poskytovatel péče v kraji a lidé na něj spoléhají. KZ bude nemocnici rozvíjet tak, aby místním občanům poskytovala péči na co nejprofesionálnější úrovni a v co nejvyšší kvalitě. https://www.kzcr.eu/cz/kz/o-spolecnosti/tiskove-zpravy/#ca11281

Re 2) klíčovým bodem programu byl zákon o elektronizaci zdravotnictví. Vůbec první komplexní zákon, který řeší elektronickou komunikaci mezi lékaři a pacienty. Přináší bezpečné sdílení dokumentace, výsledků vyšetření, žádanek atd. mezi poskytovateli péče, pojišťovnami a pacienty.

Dobré zprávy ze zdravotního výboru. Poslanci podpořili zákony, které vznikaly na MZ ještě za mého vedení. 1) Novelu zákona o veřejném zdravotním pojištění. Přináší dostupnější moderní léky a léky na vzácná onemocnění. Návrh prošel se změnami, ale jeho podstata zůstala zachována.

Blíží se projednání novely zákona, která znamená naději pro pacienty se vzácným onemocněním. Moderní léky, které potřebují, budou dostupnější. Předloha mění podmínky vstupu těchto léků do úhrad a zavádí nový poradní orgán, ve kterém zasednou i pacienti. https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/vzacne-onemocneni-lek-zdravotnictvi-novela.A210315_150044_domaci_knn

ČR objednala 24 mil. dávek. To je víc, než kolik je k 70% proočkovanosti potřeba. Přerozdělování vakcín v EU je ale nespravedlivé. Do států, které nakoupily i dávky, které zjevně nepotřebují, proudí rychleji. EK musí tuto nerovnost urychleně napravit. Viktor Daněk: ❗️ Jak je to s dávkami vakcín, kterých se ČRVíce