I v souvislosti s bezohledností některých pražských demonstrantů jsem si dnes uvědomil, jak nepokorně a někdy až bezohledně a sobecky přistupujeme k problémům dneška, v porovnání s osudy lidí, jejichž hroby nebo pouze popel se nachází na Národním hřbitově Terezín.

Pan prezident kromě jiného: Poděkoval 👏. Akcentoval povinnost nosit roušky 👍. Kritizoval ty, co špatně komunikují 👍. Škoda, že chyběla energie, přesvědčivost a posilující a uklidňující vůdcovství doplněné upozorněním na nelehké období, které nás čeká.

Odpověď na tweet pana vícepremiéra a víceministra Karla Havlíčka. Miloš Vystrčil: @KarelHavlicek_ @VyhorelyA Ústní příslib má písemnou podobu, kterou pan premiér obdržel 14.9. (viz obrázky) a následně 16.9. jsme se za Vaší přítomnosti distančně dohodli, že přijetí daru je vláda ochotna zajistit. Velmi žádám-prosím: Výkonná moci, hledejme řešení, ne výmluvy.Více

Re @KarelHavlicek_ @VyhorelyA Ústní příslib má písemnou podobu, kterou pan premiér obdržel 14.9. (viz obrázky) a následně 16.9. jsme se za Vaší přítomnosti distančně dohodli, že přijetí daru je vláda ochotna zajistit. Velmi žádám-prosím: Výkonná moci, hledejme řešení, ne výmluvy. Jsme připraveni pomáhat.

Re @KarelHavlicek_ @VyhorelyA Myslel jsem, že nebude nutné, abych se zajištění přijetí daru 5 linek osobně věnoval. Zveřejnění tweetu pana ministra můj názor zásadně mění. Jenom pro pořádek:Kopii dopisu s jasným slibem daru 5 linek obdržel 14.9. premiér a 16.9. jsme vše distančně byť rámcově projednali.

Velmi děkuji za podporu ODS a Starostů pro občany na Vysočině . Velkou podporou a povzbuzením je pro mě opravdu velký počet preferenčních hlasů, které jsem obdržel. Nadále však počítám s pozicí řadového zastupitele (zastupitelstvo cca 1x za 2 měsíce). Hlavní zůstává Senát.