Webinář, který následuje po dotazníkovém zjišťování (zde), se zaměří na předběžná zjištění z tohoto celoevropského průzkumu, včetně klíčových statistických údajů a přezkoumání hlavních témat, výzev a získaných poznatků. Nastíní také další kroky v oblasti jazykového vzdělávání. Termín webináře: úterý 27. dubna 2021, 16.00 – 17.15 CET Více informací níže a naVíce

Metodika k dodatku k opatření obecné povahy – model maturitní zkoušky 2020/2021 Ke dni 14. 4. 2021 nabývá účinnosti dodatek k opatření obecné povahy s čj. MSMT-3267/2021-4 ke konání maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2021. Tímto dodatkem se doplňují úpravy maturitní zkoušky pro žáky zdravotnických a sociálních oborů vzdělání. NověVíce

Opatření obecné povahy – maturitní zkouška – dodatek Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy vydává dodatek k opatření obecné povahy s čj. MSMT-3267/2021-4 ke konání maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2021. Tímto dodatkem se doplňují úpravy maturitní zkoušky pro žáky zdravotnických a sociálních oborů vzdělání. Nově se umožňuje uznání úspěšnéhoVíce

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rejstříky, databáze Kontakt pro veřejnost Karmelitská 529/5118 12 Praha 1tel. ústředna:+420 234 811 111 Podatelna pro veřejnost: Po až Pá 7:30 – 15:308:30 – 9:30 – bezpečnostní přestávka (více informací ZDE)Elektronická podatelna:posta@msmtczID datové schránky: vidaawt Úřední sdělení

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejícíchVíce

Projekt sdílených činností „Česká styčná kancelář pro výzkum v Bruselu“ (dále jen „CZELO“) je rozvíjený ve vzájemné spolupráci pod gesční záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) a jeho příspěvkové organizace Domem zahraniční spolupráce (dále jen „DZS“), jako součást aktivit České styčné kanceláře pro vzdělávání a výzkum v Bruselu. Cílem projektuVíce

Projekt sdílených činností s názvem „Prohloubení integrace výzkumného a inovačního ekosystému ČR do Evropského výzkumného prostoru a podpora intenzivní mezinárodní spolupráce výzkumných organizací a podniků ČR ve výzkumu, vývoji a inovacích“ (dále jen „CZERA“) se zaměřuje na poskytování komplexního portfolia podpůrných služeb nutných pro intenzivní zapojování výzkumných a inovačních stakeholderů ČRVíce

Projekt sdílených činností s názvem „Prohloubení integrace výzkumného a inovačního ekosystému ČR do Evropského výzkumného prostoru a podpora intenzivní mezinárodní spolupráce výzkumných organizací a podniků ČR ve výzkumu, vývoji a inovacích“ (dále jen „CZERA“) se zaměřuje na poskytování komplexního portfolia podpůrných služeb nutných pro intenzivní zapojování výzkumných a inovačních stakeholderů ČRVíce

Projekt sdílených činností „Česká styčná kancelář pro výzkum v Bruselu“ (dále jen „CZELO“) je rozvíjený ve vzájemné spolupráci pod gesční záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) a jeho příspěvkové organizace Domem zahraniční spolupráce (dále jen „DZS“), jako součást aktivit České styčné kanceláře pro vzdělávání a výzkum v Bruselu. Cílem projektu je vytvořitVíce

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rejstříky, databáze Kontakt pro veřejnost Karmelitská 529/5118 12 Praha 1tel. ústředna:+420 234 811 111 Podatelna pro veřejnost: Po až Pá 7:30 – 15:308:30 – 9:30 – bezpečnostní přestávka (více informací ZDE)Elektronická podatelna:posta@msmtczID datové schránky: vidaawt Úřední sdělení