Poprvé byly v EUROSTUDENTU shromážděny podrobnější informace o stážích během studia na vysokých školách. Jak často jsou sledovány stáže v cizích zemích? Jak dobře stáže připravují studenty na trh práce? Přijďte se ponořit hlouběji do tohoto tématu na webinář EUROSTUDENT Talks, který se koná 28. října s Froukje Wartenbergh-Cras! ZvemeVíce

Ve středu 13. října 2021 zemřel náhle prof. PhDr. Miroslav Plešák.     Profesor Miroslav Plešák se narodil 9. září 1943 v Bzenci. Vystudoval obory divadelní věda a český jazyk na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. V roce 1967 se stal spoluzakladatelem časopisu Index. Od 70. let se věnoval dramaturgii a příležitostné režii. Ve zlínském divadleVíce

Praha, 18. října 2021 – Ve dnech 13. a 14. října se v návaznosti na červnové ustavující zasedání ELI ERIC General Assembly uskutečnilo druhé zasedání tohoto nejvyššího správního orgánu konsorcia ELI ERIC. V průběhu zasedání byly schváleny některé z klíčových politik konsorcia ELI ERIC a zvoleni byli předseda a místopředsedové dvouVíce

ZMĚNA Č.1 PRAVIDEL PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKU A DOTACÍ VEŘEJNÝM VYSOKÝM ŠKOLÁM PRO ROK 2021 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje Změnu č.1 Pravidel pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2021 č. j. MSMT-351/2021-4. Změna spočívá v úpravě podmínek přiznávání stipendií vVíce

PODPORA NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PRO ROK 2022 V OBLASTI PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje Výzvu PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ pro střešní organizace k podání žádostí o poskytnutí dotace na rok 2022.     Žádosti pro rok 2022 se vkládají prostřednictvím elektronického informačního systému ISPROMVíce

Praha, 14. října 2021 – Ve čtvrtek 30. září byla Finskem z pozice designovaného hostitelského státu statutárního sídla konsorcia ACTRIS ERIC předložena a Evropské komisi adresovaná takzvaná step 2 aplikace o ustanovení ACTRIS ERIC. Mise konsorcia ACTRIS ERIC bude spočívat v řízení evropské výzkumné infrastruktury ACTRIS (Aerosol, Clouds and Trace GasesVíce

Evropské medicínské výzkumné infrastruktury BBMRI-ERIC, EATRIS-ERIC a ECRIN-ERIC spojily své síly a vytvořily Evropskou alianci lékařských výzkumných infrastruktur (EU-AMRI). Cílem EU-AMRI je usnadnit akademické obci a průmyslu účinné a efektivní využívání výzkumných servisů, odborných znalostí a nástrojů pro bezproblémový transfer vědeckých poznatků do nových léčebných postupů a řešení pro pacienty.

Seznam učebnic a učebních textů se schvalovací doložkou pro základní vzdělávání MŠMT zveřejňuje seznamy učebnic a učebních textů se schvalovací doložkou pro základní vzdělávání. U každého souboru je uvedeno datum, ke kterému je seznam aktualizován.     Schvalovací doložky učebnic – k 1. dubnu 2021 Seznam_ZŠ_2021-04-01 web.xlsx Předchozí seznamy jsouVíce

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává k postupu a stanoveným podmínkám pro udělování a odnímání schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům a k zařazování učebnic a učebních textů, kterým byla udělena schvalovací doložka, do seznamu učebnic podle § 27 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzděláváníVíce

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rejstříky, databáze Kontakt pro veřejnost Karmelitská 529/5118 12 Praha 1tel. ústředna:+420 234 811 111 Podatelna pro veřejnost: pondělí a středa – 7:30-17:00úterý a čtvrtek – 7:30-15:30pátek – 7:30-14:008:30 – 9:30 – bezpečnostní přestávka (více informací ZDE)Elektronická podatelna:posta@msmtczID datové schránky: vidaawt Úřední sdělení