Projekt sdílených činností s názvem „Národní centrum pro informační podporu výzkumu, vývoje a inovací“ (dále jen „NCIP VaVaI“) se zaměřuje na poskytování širokého spektra služeb nezbytných pro úspěšnou vědeckou činnost.     Cílem projektu NCIP VaVaI je zvyšování efektivity národního VaVaI prostřednictvím vybudování nové komplexní platformy ‘One-Stop-Shop for Researchers (OSS4R)’,Více

Jména členů AK VOV jsou řazena podle abecedy:   Čapková Dana, PhDr., Ph.D – 2. místopředsedkyně Červený Petr, Ing. Davídková Antošová Marcela, Ing., CSc. Dlouhá Gabriela, Ing. , Ph.D. Gába David, Mgr. Heroldová, Eva, Ing., Mgr. Horecký jiří, Ing., Ph.D., MBA Kotlán Igor, prof. JUDr. Ing., Ph.D. et Ph.D. Kozlík Vladimír,Více

Jména členů AK VOV jsou řazena podle abecedy:   Čapková Dana, PhDr., Ph.D – 2. místopředsedkyně Červený Petr, Ing. Davídková Antošová Marcela, Ing., CSc. Dlouhá Gabriela, Ing. , Ph.D. Gába David, Mgr. Heroldová, Eva, Ing., Mgr. Horecký jiří, Ing., Ph.D., MBA Kotlán Igor, prof. JUDr. Ing., Ph.D. et Ph.D. Kozlík Vladimír,Více

Na svém zasedání dne 19. dubna 2021 schválila vláda ČR k realizaci návrh projektu sdílených činností s názvem „Strategická inteligence pro výzkum a inovace (STRATIN+)“, předložený Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Projekt bude MŠMT v období let 2021–2024 podpořen ve výši přesahující 92 mil. Kč, přičemž zcela zásadní měrou napomůže k přípravě, tvorbě,Více

Na svém zasedání dne 19. dubna 2021 schválila vláda ČR k realizaci návrh projektu sdílených činností s názvem „Strategická inteligence pro výzkum a inovace (STRATIN+)“, předložený Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Projekt bude MŠMT v období let 2021–2024 podpořen ve výši přesahující 92 mil. Kč, přičemž zcela zásadní měrou napomůže k přípravě, tvorbě,Více

– 10. února 2021 – 5. května 2021 – 2. června 2021 – 2. září 2021 – 3. listopadu 2021   Akreditační komise AK VOV se schází tak, aby byla dodržena lhůta pro projednání žádostí o akreditaci vzdělávacího programu vyplývající z platné právní úpravy ustanovení podle § 105 odst. 1 zákonaVíce

MŠMT schválilo rozdělení finančních prostředků v rámci Výzev k podávání žádostí o poskytnutí dotace na podporu okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání distanční formou v roce 2021 a k podání žádostí o poskytnutí dotace na podporu ústředních a mezinárodních kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání distanční formou v roce 2021.    Více

Jména členů AK VOV jsou řazena podle abecedy:   Čapková Dana, PhDr., Ph.D – 2. místopředsedkyně Červený Petr, Ing. Davídková Antošová Marcela, Ing., CSc. Dlouhá Gabriela, Ing. , Ph.D. Gába David, Mgr. Heroldová, Eva, Ing., Mgr. Horecký jiří, Ing., Ph.D., MBA Kotlán Igor, prof. JUDr. Ing., Ph.D. et Ph.D. KozlíkVíce

PODNĚT K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ V RÁMCI FONDU VZDĚLÁVACÍ POLITIKY NA PODPORU STUDIA BĚLORUSKÝCH STUDENTŮ V ROCE 2021 V RÁMCI AKADEMICKÉHO ROKU 2020/2021 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje v souladu s čl. 22 odst. 4 platného znění „Pravidel pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže aVíce

– 10. února 2021 – 5. května 2021 – 2. června 2021 – 2. září 2021 – 3. listopadu 2021   Akreditační komise AK VOV se schází tak, aby byla dodržena lhůta pro projednání žádostí o akreditaci vzdělávacího programu vyplývající z platné právní úpravy ustanovení podle § 105 odst. 1 zákonaVíce