Praha, 26. listopadu 2021 – V návaznosti na uspořádání workshopu k implementaci evropské iniciativy pro otevřená vědecká data EOSC v ČR, který  uspořádali v konferenčních prostorách Technologického centra AV ČR ve čtvrtek 23. září MŠMT, Národní technická knihovna a velké výzkumné infrastruktury e-INFRA CZ, vznikly pracovní skupiny, které se budou zabývat odbornými otázkami souvisejícími sVíce

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy spustí 29. listopadu 2021 šetření studentů doktorských studijních programů. Doktorandky a doktorandi studující v České republice obdrží pozvánku do tohoto šetření od své vysoké školy.     Výsledky šetření DOKTORANDI 2021 jsou klíčové pro připravovanou reformu doktorského studia, která je jednou z hlavních priorit Strategického záměru ministerstva proVíce

Národní pedagogický institut ČR Vás ve spolupráci s MŠMT a Zastoupením Evropské komise v Praze srdečně zve na X. ročník mezinárodní konference k podpoře vícejazyčnosti, letos s názvem Výuka cizích jazyků – Jak dál?  která proběhne 2. prosince od 9.00 hodin on-line a je pro účastníky zdarma. Letošní X. ročník konference je zaměřen jednakVíce

Podmínky pro realizaci prezenční formy akreditovaných vzdělávacích kurzů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, účinné od 22. 11. 2021.     od 22.11.2021 nadále platí, že lze konat vzdělávací akce, včetně praxí, a zkoušky v prezenční formě, a to tak, že:   zakazuje se účast na akci osobám, které vykazují klinické onemocnění covid-19; v případě, žeVíce

V návaznosti na podepsání Memoranda o spolupráci k programu Dioscuri plánuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v polovině prosince tohoto roku vyzvat české výzkumné organizace, aby se přihlásily jako potenciální hostitelské instituce do první výzvy pro Dioscuri centra v České republice. V průběhu tohoto registračního období (od cca 15. prosince 2021 doVíce

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rejstříky, databáze Kontakt pro veřejnost Karmelitská 529/5118 12 Praha 1tel. ústředna:+420 234 811 111 Podatelna pro veřejnost: pondělí a středa – 7:30-17:00úterý a čtvrtek – 7:30-15:30pátek – 7:30-14:008:30 – 9:30 – bezpečnostní přestávka (více informací ZDE)Elektronická podatelna:posta@msmtczID datové schránky: vidaawt Úřední sdělení

MŠMT vyhlašuje Výzvu, prostřednictvím které mohou právnické osoby vykonávající činnost gymnázia v oborech vzdělání 79-42-K/41, 79-42-K/61 a 79-42-K/81 Gymnázium se sportovní přípravou žádat finanční prostředky na podporu přípravy sportovních talentů.

Věstník MŠMT. Ročník LXXVII. Sešit 7/2021 (44 s.).     Část oznamovací– Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo k zařazení do seznamu učebnic a učebních textů následující tituly– Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že proběhne výběr žáků/žákyň do 1. ročníku dvojnárodnostního dvojjazyčného šestiletého studia, které je realizováno na GymnáziuVíce