Brožuru Czech Higher Education vydal Dům zahraniční spolupráce a iniciativa Study in the Czech Republic a poskytuje ucelené informace o českém vzdělávacím systému pro odborníky v mezinárodním vzdělávání a zahraniční studenty. Brožura popisuje: Jak funguje český vzdělávací systém, Jaké jsou akreditované veřejné a soukromé vysokoškolské instituce v České republice, Jaká je strukturaVíce

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rejstříky, databáze Kontakt pro veřejnost Karmelitská 529/5118 12 Praha 1tel. ústředna:+420 234 811 111 Podatelna pro veřejnost: Po až Pá 9:30 – 15:00(více informací ZDE)Elektronická podatelna:posta@msmtczID datové schránky: vidaawt Úřední sdělení

Během prosince roku 2020 proběhl v rámci Společné česko-rakouské výběrové komise programu Mobility korespondenční cestou výběr projektů česko-rakouské výzkumné spolupráce s dobou řešení 2021–2022. Komise navrhla k podpoře celkem 19 projektů. Viz příloha zde: Program Mobility_spolecne cesko-rakouske vyzkumne projekty s dobou resení 2021–2022 navrzene k podpore.pdf (165,78 kB) Upozorňujeme, že zařazení naVíce

V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu §Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje pokusné ověřování „Proměna výuky dějin 20. stol. na českých základních školách (“SINUS CZ”)“     Cílem pokusného ověřování je: proměnit metody výuky dějin 20. století, primárně na 2. stupni základních škol – moderní a efektivní výuka dějepisu, směřující k rozvoji klíčových kompetencí žáků. Výuka dějepisu takVíce

VÝSLEDKY JEDNOSTRANNÉ VÝZVY MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ A VĚDY UKRAJINY VE VĚCI PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ SPOLEČNÝCH ČESKO-UKRAJINSKÝCH MOBILITNÍCH PROJEKTŮ V OBLASTI VĚDY A VÝZKUMU S DOBOU ŘEŠENÍ 2021 – 2022 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky zveřejňuje seznam společných česko-ukrajinských výzkumných mobilitních projektů, které byly schváleny k realizaci v letech 2021  –  2022: VýsledkyVíce

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na základě podaných žádostí rozhodlo o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na specifický vysokoškolský výzkum v r. 2021. Seznam příjemců dotace a její výše (včetně dat pro výpočet výše dotace) jsou uvedeny v přiloženém souboru. Vysledky_vyzvy_SVV_2021.pdf (187,72 kB)

V návaznosti na podpis Memoranda o vědeckotechnické spolupráci mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT), Mezinárodním visegrádským fondem (IVF), Národním úřadem pro výzkum, vývoj a inovace Maďarska (NKFIH), Národním centrem pro výzkum a vývoj Polské republiky (NCBR), Slovenskou akademií věd (SAV) a Japonskou agenturou pro vědu a technologie (JST) ze dne 23. záříVíce

V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu §Více