pro podprogramy:  INTER-ACTION – LTAxxx (LTAUSA, LTARF, LTACH, LTAB, LTAIZ), INTER-COST – LTCxxx, INTER – TRANSFER – LTTxxx, INTER-INFORM – LTIxxx, INTER-VECTOR – LTVxxx a k provádění oponentních řízení projektů mezinárodní spolupráce programu INTER-EXCELLENCE. Termíny odevzdání PEZ/ZAZ: U běžících projektů odevzdávejte PEZ do 14 dnů od konání oponentního řízení avšak nejpozdějiVíce

Poučení subjektů osobních údajů Tyto informace doplňují základní informace o zpracování osobních údajů podle článků 12 – 14 obecného nařízení o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na https://www.msmt.cz/ministerstvo/zakladni-informace-o-zpracovani-osobnich-udaju-ministerstvem. Důvodem zpracovávání osobních údajů pro účely jmenování členů Přezkumné komise Akreditačního úřadu je plnění právní povinnosti vyplývající ze zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změněVíce

Poučení subjektů osobních údajů Tyto informace doplňují základní informace o zpracování osobních údajů podle článků 12 – 14 obecného nařízení o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na https://www.msmt.cz/ministerstvo/zakladni-informace-o-zpracovani-osobnich-udaju-ministerstvem Důvodem zpracovávání osobních údajů pro účely udělování Cen ministra školství, mládeže a tělovýchovy za vynikající vzdělávací činnost na vysoké škole je plnění právní povinnostiVíce

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci v České republice vydává opatření k možnosti změny prezenční formy programů akreditovaných v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.     Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci v České republice umožňuje I. realizovat změnu formy u programů průběžnéhoVíce

Děti, které dovršily 5 let, mají od 1.9. po pátých narozeninách povinnost předškolního vzdělávání. Pokud jsou děti zapsané ke vzdělávání v zahraniční škole v ČR, rodiče mají povinnost oznámit spádové MŠ plnění povinnosti předškolního vzdělávání jiným způsobem (podle §34a odst. 5 písm. c), a to buď v době zápisů do MŠ (2. –Více

 Praha, 18. září 2020 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s resortním sportovním centrem VICTORIA VSC představilo projekt UNIS, který má za cíl podpořit duální kariéru vysokoškolských sportovců. Stalo se tak u příležitosti Mezinárodního dne univerzitního sportu. Jedná se o zcela nové pojetí koncepce podpory sportujících studentů. Cílem programuVíce

DODATEK k Rozvojovému programu s názvem Mimořádné odměny zaměstnanců dětských domovů a dětských domovů se školou za práci po dobu nouzového stavu vyhlášeného v souvislosti s onemocněním Covid-19 MŠMT vyhlašuje DODATEK k Rozvojovému programu s názvem Mimořádné odměny zaměstnanců dětských domovů a dětských domovů se školou za práci po dobuVíce

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 (pro přijetí pro školní rok 2021/2022): Sdělení MŠMT, kterým se vyhlašují termíny jednotných přijímacích zkoušek pro školní rok 2020/2021 Sdělení MŠMT, kterým se určuje časový rozvrh konání testů (jednotné zkušební schéma) jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 dle zákona č. 135/2020Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje v souladu s ustanovením § 171 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, pokusné ověřování zaměřené na možnost uznávání mezinárodních certifikačních standardů ICT v rámci profilové části maturitní zkoušky.    Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se vydává aktualizovaný Rámcový vzdělávací program pro gymnázia (obory vzdělání 79-41-K/41, 79-41-K/61, 79-41-K/81), Rámcový vzdělávací program pro gymnázia se sortovní přípravou (obory vzdělání 79-42-K/41, 79-42-K/61, 79-42-K/81), Rámcový vzdělávací program pro dvojjazyčná gymnázia – pilotní verze (obor vzdělání 79-41-K/610)Více