Věstník MŠMT. Ročník LXXVII. Sešit 2/2021 (8 s.).     Část oznamovací– Organizace školního roku 2022/2023 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích– Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo k zařazení do seznamu učebnic a učebních textů následující tituly Část normativní– Oprava chyby v psaní ve VěstníkuVíce

Věstník MŠMT. Ročník LXXVII. Sešit 1/2021 (244 s.).     Část oznamovací– Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo k zařazení do seznamu učebnic a učebních textů následující tituly Část normativní– Soustava normativů pro školy a školní družiny v regionálním školství územních samosprávných celků na rok 2021– Soustava republikových normativů naVíce

Směrnice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, č. j. MSMT-14281/2018, ze dne 11. dubna 2019, o závazných zásadách pro rozpisy a návrhy rozpisů finančních prostředků státního rozpočtu krajskými úřady a obecními úřady obcí s rozšířenou působností Úplné znění ke dni 1. 2. 2021.     Směrnice č. j. MSMT-14281/2018, v úplnémVíce

Věstník MŠMT. Ročník LXXVI. Sešit 8/2020 (16 s.).  (č. 9-12/2020 nebyla vydána)     Část oznamovací– Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo k zařazení do seznamu učebnic a učebních textů následující tituly– Vyhlášení distančních soutěží a přehlídek ve školním roce 2020/2021 MSMT 08-2020

Věstník MŠMT. Ročník LXXVI. Sešit 7/2020 (20 s.).     Část normativní– Dodatek k normativům neinvestičních výdajů stanovených podle § 161 odst. 1 školského zákona pro školy zřizované krajem, obcí, nebo dobrovolným svazkem obcí na rok 2020– Stanovení dalších fi nančních prostředků pro nižší stupně víceletých gymnázií zřizované krajem, obcíVíce

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rejstříky, databáze Kontakt pro veřejnost Karmelitská 529/5118 12 Praha 1tel. ústředna:+420 234 811 111 Podatelna pro veřejnost: Po až Pá 7:30 – 15:30(více informací ZDE)Elektronická podatelna:posta@msmtczID datové schránky: vidaawt Úřední sdělení