Zákon o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů Zákon č. 188/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů  Více

Zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 Zákon č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020     Nahoru

Věstník MŠMT. Ročník LXXVI. Sešit 2/2020 (196 s.).     Část oznamovací– Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo k zařazení do seznamu učebnic a učebních textů následující tituly– Oznámení o změně názvu organizace zřizované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy– Kvalifikační a hodnotící standardy profesních kvalifi kací schválených dle zákona č.Více

Věstník MŠMT. Ročník LXXVI. Sešit 1/2020 (4 s.). (č. 8-12/2019 nebyla vydána)     Část oznamovací– Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo k zařazení do seznamu učebnic a učebních textů následující tituly– Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že proběhne výběr žáků/žákyň do 1. ročníku dvojnárodnostního dvojjazyčného šestiletého studia, kteréVíce

Věstník MŠMT. Ročník LXXV. Sešit 7/2019 (124 s.).     Část oznamovací– Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro účely systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech– Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo k zařazení do seznamu učebnic a učebních textů následující tituly–Více

Věstník MŠMT. Ročník LXXV. Sešit 6/2019 (8 s.).     Část oznamovací– Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo tituly k zařazení do seznamu učebnic a učebních textů– Doplnění normativů neinvestičních výdajů na rok 2019 pro účely poskytování dotací na činnost škol a školských zařízení, které nejsou zřizovány státem, krajem, obcí,Více

Věstník MŠMT. Ročník LXXV. Sešit 4/2019 (12 s.).     Část oznamovací– Kvalifikační a hodnotící standarty profesních kvalifikací schválených dle zákona č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání– Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo tituly k zařazení do seznamu učebnic a učebních textů MSMT 04-2019 Kontakt na redakci: 234Více

Věstník MŠMT. Ročník LXXV. Sešit 3/2019 (40 s.).     Část oznamovací– Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení na školní rok 2019/2020– Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo titulyVíce

Věstník MŠMT. Ročník LXXV. Sešit 2/2019 (16 s.).     Část oznamovací– Organizace školního roku 2020/2021 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích– Kvalifi kační a hodnotící standardy profesních kvalifi kací schválených dle zákona č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání– Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyVíce