Věstník MŠMT. Ročník LXXVI. Sešit 8/2020 (16 s.).  (č. 9-12/2020 nebyla vydána)     Část oznamovací– Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo k zařazení do seznamu učebnic a učebních textů následující tituly– Vyhlášení distančních soutěží a přehlídek ve školním roce 2020/2021 MSMT 08-2020

Věstník MŠMT. Ročník LXXVI. Sešit 7/2020 (20 s.).     Část normativní– Dodatek k normativům neinvestičních výdajů stanovených podle § 161 odst. 1 školského zákona pro školy zřizované krajem, obcí, nebo dobrovolným svazkem obcí na rok 2020– Stanovení dalších fi nančních prostředků pro nižší stupně víceletých gymnázií zřizované krajem, obcíVíce

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rejstříky, databáze Kontakt pro veřejnost Karmelitská 529/5118 12 Praha 1tel. ústředna:+420 234 811 111 Podatelna pro veřejnost: Po až Pá 7:30 – 15:30(více informací ZDE)Elektronická podatelna:posta@msmtczID datové schránky: vidaawt Úřední sdělení

Zákon o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů Zákon č. 188/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů  Více

Zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 Zákon č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020     Nahoru

Věstník MŠMT. Ročník LXXVI. Sešit 2/2020 (196 s.).     Část oznamovací– Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo k zařazení do seznamu učebnic a učebních textů následující tituly– Oznámení o změně názvu organizace zřizované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy– Kvalifikační a hodnotící standardy profesních kvalifi kací schválených dle zákona č.Více