Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rejstříky, databáze Kontakt pro veřejnost Karmelitská 529/5118 12 Praha 1tel. ústředna:+420 234 811 111 Podatelna pro veřejnost: Po až Pá 9:30 – 15:00(více informací ZDE)Elektronická podatelna:posta@msmtczID datové schránky: vidaawt Úřední sdělení

Výzva MŠMT k předložení žádostí o poskytnutí dotace v rámci programu 133 320 Podpora zajištění vybraných investičních podpůrných opatření při vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami – subtitul 133D 321 pro rok 2021 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje výzvu pro příjem žádostí o poskytnutí dotace doVíce

Finanční vypořádání dotací poskytnutých církevním školám za rok 2020 Finanční vypořádání dotací poskytnutých Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení zřizovaným registrovanými církvemi nebo náboženskými společnostmi, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy za kalendářní rok 2020      Metodicka_informace_k_FV_CS_2020.docx (24,84 KB)Více

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ DOTACÍ POSKYTNUTÝCH ÚSC ZA ROK 2020 Finanční vypořádání dotací poskytnutých Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy územním samosprávným celkům za rok 2020      Financni_vyporadani_2020_text_web.docx (16,77 KB)  Priloha_c_3_2020.xlsx (22,43 KB)  Priloha_c_8_2020.xlsx (26,14 KB) Nahoru

Finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem za rok 2020 Finanční vypořádání příspěvků a dotací poskytnutých přímo řízeným organizacím zřizovaným ministerstvem v roce 2020      Metodicka_informace_k_FV_2020_SPO.doc (124,00 KB)  priloha_1a_b_PRO_2020.xlsx (16,91 KB)  priloha_1c_vysvetlivky_pro_SPO_2020.doc (104,00 KB) Předběžný přehled projektů OP VVV a akcí programového financování EDS/SMVS, které za rok 2020 podléhají povinnostiVíce

Výnos ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 16/2020 Výnos ministra školství, mládeže a tělovýchovy  č. 16/2020 , kterým se vydává Směrnice k vypracování rozboru hospodaření organizačních složek státu v resortu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a k činnostem souvisejícím s rozbory hospodaření“, č.j. MSMT-39190/2020-3; včetně Přílohy – tabulky RH OSS .     Výnos_16_2020_čj 39190 2020 3.pdfVíce

Výnos ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 15/2020 Výnos ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 15/2020 , kterým se vydává Dodatek č. 2 k Výnosu ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č. 8/2015, kterým se vydává Směrnice k vypracování rozboru hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a k činnostem souvisejícím s rozbory hospodaření,Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje materiál čj. MSMT – 44166/2020 „Princip stanovení výše normativů soukromých a církevních zařízení školního stravování a školských ubytovacích zařízení od roku 2021“.     V materiálu je popsán postup stanovení výše normativů pro školská zařízení školního stravování (školní jídelny, vývařovny a výdejny) a školskáVíce

Předání údajů pro sestavení závěrečného účtu za rok 2020 – informace pro PŘO Metodická informace k předání údajů pro sestavení závěrečného účtu za rok 2020 pro PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE v působnosti MŠMT      42501_2_metodicka_info_pro_PRO_a_OPRO.doc (91,50 KB)  42501_2_tabulkove_prilohy.xls (96,00 KB) Nahoru

Předání údajů pro sestavení závěrečného účtu za rok 2020 – informace pro OPŘO Metodická informace k předání údajů pro sestavení závěrečného účtu za rok 2020 pro PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE v působnosti MŠMT      42501_2_metodicka_info_pro_PRO_a_OPRO.doc (91,50 KB)  42501_2_tabulkove_prilohy.xls (96,00 KB) Nahoru