Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rejstříky, databáze Kontakt pro veřejnost Karmelitská 529/5118 12 Praha 1tel. ústředna:+420 234 811 111 Podatelna pro veřejnost: Po až Pá 7:30 – 15:308:30 – 9:30 – bezpečnostní přestávka (více informací ZDE)Elektronická podatelna:posta@msmtczID datové schránky: vidaawt Úřední sdělení

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rejstříky, databáze Kontakt pro veřejnost Karmelitská 529/5118 12 Praha 1tel. ústředna:+420 234 811 111 Podatelna pro veřejnost: Po až Pá 7:30 – 15:308:30 – 9:30 – bezpečnostní přestávka (více informací ZDE)Elektronická podatelna:posta@msmtczID datové schránky: vidaawt Úřední sdělení

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rejstříky, databáze Kontakt pro veřejnost Karmelitská 529/5118 12 Praha 1tel. ústředna:+420 234 811 111 Podatelna pro veřejnost: Po až Pá 7:30 – 15:308:30 – 9:30 – bezpečnostní přestávka (více informací ZDE)Elektronická podatelna:posta@msmtczID datové schránky: vidaawt Úřední sdělení

VÝZVA Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2021 VÝZVA Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k podání žádosti o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na podporu činnosti základních škol s oběma stupni a menšími třídními kolektivy, jejichž zřizovatelem není stát, kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí, pro kalendářní rok 2021.Více

Dodatek k pokusnému ověřování DODATEK č. 1 k vyhlášení pokusného ověřování č.j.: MSMT-39445/2019 „Organizace, způsob a formy vzdělávání v základních školách s oběma stupni základního vzdělávání a menšími třídními kolektivy, jejichž zřizovatelem není stát, kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí“ (č.j.: MSMT-4324/2021-1).     Záměrem vydání dodatku k pokusnému ověřování jeVíce

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává dodatek čj. MSMT-3084/2021 k materiálu „Stanovení výše normativů neinvestičních výdajů regionálního školství na rok 2021 pro účely poskytování dotací soukromému školství“, čj. MŠMT-64/2021.     Normativy stanovené v souladu s § 4 odst. 1, 2 a 4 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotacíVíce

Informace k vykázání využití dalších finančních prostředků Dotazník pro vykázání způsobu využití „dalších finančních prostředků“, které byly veřejným základním školám a nižším stupňům víceletých gymnázií poskytnuty na ICT (viz Věstník Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy, sešit č. 6 a 7 z roku 2020 “Stanovení dalších finančních prostředků pro základní školyVíce

MŠMT stanovilo v souladu s ustanovením § 162 odst. 1 a 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů „Normativy neinvestičních výdajů regionálního školství na rok 2021 pro účely poskytování dotací církevnímu školství”, č.j. MSMT – 2075/2021-1    Více

MŠMT stanovilo v souladu se zákonem č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů „Normativy neinvestičních výdajů regionálního školství na rok 2021 pro účely poskytování dotací soukromému školství”, čj. MSMT-64/2021.     Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy je povinno ve smyslu ustanovení §Více

Finanční prostředky stanovené ministerstvem pro školy a pedagogickou práci školních družin, které jsou zřízené krajem, obcí, nebo dobrovolným svazkem obcí v roce 2021 V návaznosti na materiál “Principy rozpisu rozpočtu přímých výdajů RgŠ územních samosprávných celků na rok 2021”, č.j. MSMT-203/2021, zveřejňuje ministerstvo podrobný rozpis rozpočtu pro školy a pedagogickou práciVíce