Doplnění normativů neinvestičních výdajů na rok 2021 pro účely poskytování dotací na činnost právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných registrovanými církvemi nebo náboženskými společnostmi, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy , v roce 2021 (stanovených č.j. MSMT-2075/2021-1).     Ministerstvo školství, mládeže aVíce

Č.j. MSMT-22387/2021-2 Doplnění normativů pro školy a školní družiny v regionálním školství územních samosprávných celků na rok 2021 (stanovených v příloze č. 1 materiálu č.j. MSMT-203/2021).     Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy doplňuje s účinností od 1. 9. 2021 normativy neinvestičních výdajů pro školy a školní družiny zřizované krajem, obcí, nebo dobrovolným svazkem obcíVíce

Č.j. MSMT-22387/2021-1 Doplnění normativů neinvestičních výdajů na rok 2021 pro účely poskytování dotací na činnost škol a školských zařízení, které nejsou zřizovány státem, krajem, obcí, svazkem obcí nebo registrovanou církví nebo náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, v roce 2021 (stanovených č.j. MSMT-64/2021 a č.j.Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vyhlašuje výzvu pro příjem žádostí do podprogramu 133D 352 Zajištění Národního rozvojového programu mobility pro všechny. Prostřednictvím výzvy mohou být realizovány výlučně investiční akce, které byly jmenovitě doporučeny Řídícím výborem Národního rozvojového programu mobility pro všechny.   

Informace k dotazníkovému šetření 2 11. 8. 2021 byl v systému pro sbět dat (https://sberdat.uiv.cz/login/) základním školám, středním školám a konzervatořím, které nejsou zřizovány státem, zpřístupněn dotazník umožňující závazné oznámení školy o zajišťování screeningového testování na začátku školního roku 2021/2022 formou neinvazivního RT-PCR testování (tlačítko „Dotazník PCR 2“). Termín proVíce

Stanovení dalších finančních prostředků státního rozpočtu – Fondu solidarity Evropské unie na výdaje spojené s činností základních škol, středních škol nebo konzervatoří, které nezřizuje stát Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo ve Věstníku MŠMT č. 5/2021 materiál čj. MSMT-21548/2021-1 “Stanovení dalších finančních prostředků státního rozpočtu – Fondu solidarity Evropské unie na výdajeVíce

VÝZVA Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy – návrat 2021 VÝZVA Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k podání žádosti o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na podporu návratu do škol pro základní školy, střední školy a konzervatoře, jejichž zřizovatelem není stát, kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí, pro kalendářní rok 2021.  Více

Stanovení dalších finančních prostředků pro základní školy, střední školy a konzervatoře na rok 2021 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo ve Věstníku MŠMT č. 4/2021 materiál  čj. MSMT-14025/2021-2 “Národní plán podpory návratu do škol: Stanovení dalších finančních prostředků pro základní školy, střední školy a konzervatoře na rok 2021”    Více