MŠMT stanovilo v souladu se zákonem č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů „Normativy neinvestičních výdajů regionálního školství na rok 2020 pro účely poskytování dotací soukromému školství”, čj. MSMT-1338/2020.     Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy je povinno ve smyslu ustanovení §Více

MŠMT stanovilo v souladu s ustanovením § 162 odst. 1 a 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů „Normativy neinvestičních výdajů regionálního školství na rok 2020 pro účely poskytování dotací církevnímu školství”, č.j. MSMT – 2094/2020-1, ve zněníVíce

Normativy pro regionální školství územních samosprávných celků na rok 2020 vychází z materiálu „Principy rozpisu rozpočtu přímých výdajů RgŠ územních samosprávných celků na rok 2020“, č.j. MSMT-168/2020.     Normativy pro školy a školní družinu stanovené ministerstvem na základě § 161 odst. 1 školského zákona jsou uvedeny v příloze:  Priloha_1_Normativy_pro_skoly_a_skolni_druziny_2020.xlsx (122,55Více

Finanční prostředky stanovené ministerstvem pro školy a pedagogickou práci školních družin, které jsou zřízené krajem, obcí, nebo dobrovolným svazkem obcí v roce 2020 V návaznosti na materiál “Principy rozpisu rozpočtu přímých výdajů RgŠ územních samosprávných celků na rok 2020”, č.j. MSMT-168/2020, zveřejňuje ministerstvo podrobný rozpis rozpočtu pro školy a pedagogickou práciVíce

Principy rozpisu rozpočtu přímých výdajů regionálního školství územních samosprávných celků na rok 2020 Materiál č.j. MSMT-168/2020 obsahuje popis postupu při rozpisu rozpočtu přímých výdajů pro školy a školská zařízení zřizované krajem, obcí, nebo dobrovolným svazkem obcí v roce 2020.     Postup při rozpisu rozpočtu přímých výdajů pro školy a školskáVíce

Změna struktury normativů soukromých a církevních mateřských škol, základních škol a školních družin s třídami a odděleními zřízenými podle § 16 odst. 9 školského zákona v návaznosti na změnu financování veřejného školství s účinností od 1. ledna 2020 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje přehled změn struktury normativů soukromých aVíce

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rejstříky, databáze Kontakt pro veřejnost Karmelitská 529/5118 12 Praha 1tel. ústředna:+420 234 811 111 Podatelna pro veřejnost: Po až Pá 7:30 – 15:30(více informací ZDE)Elektronická podatelna:posta@msmtczID datové schránky: vidaawt Úřední sdělení

Výnos ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 17/2019 Výnos ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 17/2019, kterým se vydává Dodatek č. 1 k Výnosu ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č. 8/2015, kterým se vydává Směrnice k vypracování rozboru hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a k činnostemVíce

Výnos ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 16/2019 Výnos ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 16/2019, kterým se vydává Dodatek č. 1 k Výnosu ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č. 10/2015 a Služebnímu předpisu státního tajemníka v Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se vydává Směrnice k vypracování rozboru hospodařeníVíce

VÝZVA Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy VÝZVA Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k podání žádosti o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na podporu činnosti základních škol s oběma stupni a menšími třídními kolektivy, jejichž zřizovatelem není stát, kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí, pro kalendářní rok 2020.     TatoVíce