Upřesnění k aktivitě Vzdělávací dny Dne 23. května 2020 byla zveřejněna informace MŠMT ke změnám v projektech podpořených v roce 2020 v rámci Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace. Součástí této informace byla výzva směrem k podpořeným organizacím, aby v aktivitách pro děti a mládež více posílily vzdělávací složku. PodporovanouVíce

Dovolujeme si Vás informovat, že Institut Mexičanů v zahraničí vypsal 24. ročník dětské výtvarné soutěže „To je moje Mexiko“, tentokrát na téma „Alebrijes, fantastické figurky ve světě“. Soutěž je vypsána do 29. června 2020 a je určena dětem ve věku od 6 do 14 let. Bližší informace o soutěži a podmínkách účasti naleznete zde:  To jeVíce

POKYNY PRO POSKYTNUTÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY ZA ROK 2019 Všechny spolky, které obdržely od MŠMT dotaci v rámci Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace – výzva pro rok 2019, jsou povinny poskytnout odboru pro mládež, neformální a další vzdělávání nejpozději do 30. června 2020 Výroční/Roční zprávu oVíce

POSKYTOVÁNÍ INVESTIČNÍCH DOTACÍ V OBLASTI MLÁDEŽE V ROCE 2020 / 2021 – druhá výzva Odbor investic vyhlašuje pro rok 2020 / 2021 podle zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtuVíce

Informace pro organizace, které získaly dotaci v rámci Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace (NNO) – výzva pro rok 2020     Odbor pro mládež, neformální a další vzdělávání rozeslal v průběhu měsíce března a dubna 2020 finanční prostředky v rámci dotačního programu Programy státní podpory práce s dětmiVíce

V rámci uvolňovacího scénáře epidemiologických opatření platí od 25. 5. 2020 pro spolkovou činnost mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví (viz https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/05/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-z%C3%A1kaz-a-omezen%C3%AD-hromadn%C3%BDch-akc%C3%AD-nad-300-osob-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-25.-5.-2020-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf), které umožňuje pořádat spolkové či vzdělávací akce v počtu do 300 osob za dodržení dalších povinných opatření a to zejména dodržení rozestupů 2 metry a zajištění nádoby s dezinfekčním prostředkem na dezinfekciVíce

Informujeme vás, že Česko-německý fond budoucnosti se rozhodl vyčlenit v rámci rychlé podpory 4 000 000 Kč na program podpory osob či organizací, které se v minulých letech výrazně zasadily o zlepšení česko-německých vztahů a které se v důsledku současné krize dostaly do složité finanční situace. Podat žádost mohou také aktéři zVíce

Řídící orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání zveřejnil změnu výzvy č. 02_18_071 Zvyšování kvality neformálního vzdělávání spočívající v prodloužení data pro ukončení fyzické realizace projektu z 31. prosince 2022 na 31. srpna 2023 a v prodloužení max. délky trvání projektů z 36 na 42 měsíců. Důvodem změny je minimalizace rizik při realizaciVíce

Všem organizacím, kterým byla schválena v letošním roce dotace v rámci Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží, budou v období od 26. března 2020 zasílána rozhodnutí o přidělení dotace do datové schránky. Pro urychlení vyplácení dotace na účty organizací žádáme všechny dotčené organizace, aby si zprávy z datových schránek vyzvedly co nejdříve. TímVíce

UPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE V PROGRAMECH STÁTNÍ PODPORY PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Dovolujeme si Vás upozornit na to, že za děti a mládež do 26 let se pro účely tohoto programu (výzvy pro rok 2020) považují ročníky 1994 a mladší.     Nahoru