Příjemce dotace odpovídá za hospodárné použití poskytnutých rozpočtových prostředků státního rozpočtu v souladu s rozhodnutím o poskytnuté dotaci. Vyúčtování poskytnutých dotací předloží příjemce dotace v předepsaných termínech na předepsaných formulářích prostřednictvím datové zprávy zaslané z datové schránky subjektu odboru základního vzdělávání a mládeže / odd. rozvoje dětí a mládeže MŠMT (nebo písemně poštou na adresuVíce

Příjemce dotace odpovídá za hospodárné použití poskytnutých rozpočtových prostředků státního rozpočtu v souladu s rozhodnutím o poskytnuté dotaci. Vyúčtování poskytnutých dotací předloží příjemce dotace v předepsaných termínech na předepsaných formulářích prostřednictvím datové zprávy zaslané z datové schránky subjektu odboru základního vzdělávání a mládeže / odd. rozvoje dětí a mládeže MŠMT (nebo písemně poštou na adresu MŠMT). Více

VÝZVA K PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE NA SYSTÉMOVÝ ROZVOJ ČESKO-NĚMECKÉ SPOLUPRÁCE V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ A MLÁDEŽE (NA ROK 2021) MŠMT vyhlašuje Výzvu k podání žádostí o poskytnutí dotace na systémový rozvoj Česko-německé spolupráce v oblasti vzdělávání a mládeže na období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021.  Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) zveřejňuje informaci k podpoře a pořádání soutěží. Ve školním roce 2020/2021 nebude MŠMT vyhlašovat sportovní soutěže a umělecké soutěže pořádané základními uměleckými školami. Ostatní soutěže bude pro školní rok 2020/2021 možno realizovat pouze distanční formou, a to na všech úrovních (okresní, krajské, celostátní, mezinárodní). DneVíce

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje Výzvu k podání žádostí o poskytnutí dotace na podporu nadaných žáků základních a středních škol v roce 2021.      Výzva podporuje aktivity v oblasti vzdělávání, rozvoje vědomostí a dovedností žáků v zájmovém a neformálním vzdělávání, které rozvíjejí nebo přesahují rámec příslušného stupně vzdělávání žáka. Žádosti pro rok 2021 se vkládají do elektronickéhoVíce

Vážení potenciální žadatelé ve výzvě č. 3 PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ, dovolujeme si Vás informovat, že oddělení rozvoje dětí a mládeže MŠMT připravilo v letošním roce webinář k Výzvě č. 3 PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ 2021, na kterém Vás seznámí s podmínkami Výzvy na rok 2021, s důrazem na představení změn oproti loňskému roku aVíce

Dovolujeme si upozornit, že dnes byla zveřejněna Výzva č. 3 k podání žádostí o poskytnutí dotace na podporu aktivit dětí a mládeže v roce 2021. Zároveň byly zveřejněny dodatky k Výzvě č. 1 a 2. Dodatky se vztahují k odstavci 6.2 uvedených Výzev. Bližší informace naleznete zde.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje Výzvy k podání žádostí o poskytnutí dotace (dále jen „žádosti“) na podporu aktivit dětí a mládeže v roce 2021. Výzvy jsou zaměřeny na podporu nestátních neziskových organizací, které se věnují práci s dětmi a mládeží, příp. pracovníkům s dětmi a mládeží.   

Výzvy dotačních programů pro mládež intenzivně připravujeme. Rok 2020 a pandemie COVID 19 zasáhla silně oblast volnočasových aktivit, ale i běžný harmonogram „úředního“ roku, je platná řada omezení v obvyklých činnostech spolků, není dosud vládou schválen státní rozpočet na rok 2020. Dotační program na podporu práce s dětmi a mládeží a neformálníhoVíce

Výzva Excelence SŠ 2020.pdf MŠMT schválilo dne 29. října 2019 „Výzvu na poskytnutí dotace z rozvojového programu Excelence středních škol – hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2019/2020″.        Program navazuje na předchozí ročník tzv. Excelence SŠ 2019  a je zaměřen na podporu pedagogů pečujících nad rámec svýchVíce