Příjemce dotace odpovídá za hospodárné použití poskytnutých rozpočtových prostředků státního rozpočtu v souladu s rozhodnutím o poskytnuté dotaci.     Vyúčtování poskytnuté dotace předloží příjemce dotace odboru základního vzdělávání a mládeže / odd. rozvoje dětí a mládeže MŠMT na oficiálních formulářích MŠMT jedním ze tří níže uvedených způsobů, a v termínech: 1)      nejpozdějiVíce

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje Výzvu LETNÍ KEMPY 2021 k podání žádostí o poskytnutí dotace na podporu aktivit zaměřených na snížení nerovností v přístupu ke vzdělávání a podporu duševního zdraví u dětí, které ve školním roce 2020/2021 plnily povinnou školní docházku, v důsledku pandemie COVID 19.     ŽádostiVíce

MŠMT schválilo rozdělení finančních prostředků v oblasti PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ 2021 ve výzvě č. 3 pro nestátní neziskové organizace.     K podpoře ve výše uvedené výzvě je navrženo 58 projektů v celkové částce 22 000 000 Kč.      Výsledky_výzvy č. 3 MŠMT upozorňuje, že materiál má povahu čistě informativníhoVíce

MŠMT schválilo rozdělení finančních prostředků v oblasti PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ 2021 ve výzvě č. 1 pro „NNO uznané MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“ a výzvě č. 2 pro střešní organizace .     K podpoře ve výše uvedených výzvách je navrženo 26 projektů v celkové částce 166,5 mil.Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Oddělení rozvoje dětí a mládežeKarmelitská 529/5, 118 12 Praha 1   Ing. Bc. Simona Marešová vedoucí oddělení simona.maresova@msmtcztel.: +420 234 812 733   RNDr. Helena Knappová dotační činnost a spolupráce s NNO helena.knappova@msmtcz tel.: +420 234 815 346, mobil: 778 752 733   Ing. Jana Häcklová dotačníVíce

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  vyhlašuje Výzvu k podání žádostí pro poskytnutí dotace na podporu ústředních a mezinárodních kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání distanční formou v roce   2021 a Výzvu k podání žádostí pro poskytnutí dotace na okresní a krajská kola soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání distanční formou v roceVíce

Kontakt pro veřejnost Karmelitská 529/5118 12 Praha 1tel. ústředna:+420 234 811 111 Podatelna pro veřejnost: Po až Pá 7:30 – 15:308:30 – 9:30 – bezpečnostní přestávka (více informací ZDE)Elektronická podatelna:posta@msmtczID datové schránky: vidaawt

Příjemce dotace odpovídá za hospodárné použití poskytnutých rozpočtových prostředků státního rozpočtu v souladu s rozhodnutím o poskytnuté dotaci. Vyúčtování poskytnutých dotací předloží příjemce dotace v předepsaných termínech na předepsaných formulářích prostřednictvím datové zprávy zaslané z datové schránky subjektu odboru základního vzdělávání a mládeže / odd. rozvoje dětí a mládeže MŠMT (nebo písemně poštou na adresuVíce

Příjemce dotace odpovídá za hospodárné použití poskytnutých rozpočtových prostředků státního rozpočtu v souladu s rozhodnutím o poskytnuté dotaci. Vyúčtování poskytnutých dotací předloží příjemce dotace v předepsaných termínech na předepsaných formulářích prostřednictvím datové zprávy zaslané z datové schránky subjektu odboru základního vzdělávání a mládeže / odd. rozvoje dětí a mládeže MŠMT (nebo písemně poštou na adresu MŠMT). Více

VÝZVA K PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE NA SYSTÉMOVÝ ROZVOJ ČESKO-NĚMECKÉ SPOLUPRÁCE V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ A MLÁDEŽE (NA ROK 2021) MŠMT vyhlašuje Výzvu k podání žádostí o poskytnutí dotace na systémový rozvoj Česko-německé spolupráce v oblasti vzdělávání a mládeže na období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021.  Více