PODPORA NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PRO ROK 2022 V OBLASTI PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje Výzvu PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ pro střešní organizace k podání žádostí o poskytnutí dotace na rok 2022.     Žádosti pro rok 2022 se vkládají prostřednictvím elektronického informačního systému ISPROMVíce

Vyúčtování Spolu po COVIDu Příjemce dotace odpovídá za hospodárné použití poskytnutých rozpočtových prostředků státního rozpočtu v souladu s rozhodnutím o poskytnuté dotaci.     Postupujte dle přiloženého manuálu. Vyúčtování a všechny další podklady je nutné nahrát do ISPROM a také zaslat na MŠMT. V případě nejasností kontaktuje administrátora Mgr. Tomáš Masár, tomas.masar@msmtcz Více

Výsledky schválené poradou vedení MŠMT dne 14. srpna 2018 NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží na léta 2019 – 2020   Mladí ochránci přírody, z.s.   Výsledky schválené poradou vedení MŠMT dne 12. července 2016 NNO uznané MŠMT pro práci s dětmi a mládeží na léta 2017Více

Výsledky schválené poradou vedení MŠMT dne 23. září 2021  Asociace středoškolských klubů České republiky z.s.  Asociace turistických oddílů mládeže ČR Česká tábornická unie, z.s. Český rybářský svaz, z. s. Český svaz ochránců přírody Duha Hnutí Brontosaurus Hudební mládež České republiky, z. s. Junák-český skaut, z.s. Klub Pathfinder, z.s. Liga lesníVíce

Organizace mohou v případě potřeby změny v projektu v roce 2021 (rozumí se změny rozpočtové i věcné) požádat o změnu rozhodnutí. Musí být však dodrženy podmínky pro tyto změny, které vyplývají z platné legislativy a řídí se pokyny uvedenými v rozhodnutí o poskytnutí dotace. V případě změny rozpočtu je třeba využít formulář zde:  Formular_zadostOzmenuRozpoctu_2021.xlsx

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje Výzvu na podporu okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání konaných v období 1. 9. 2021 – 31. 12. 2021. Výzva obsahuje věcné zaměření, okruh oprávněných žadatelů, náležitosti žádosti a termíny uzávěrky podání žádosti. Účelem dotace z této Výzvy je podpora soutěžíVíce

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  vyhlašuje Výzvu na podporu ústředních kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání konaných v období 1. 9. 2021 – 31. 12. 2021. Výzva obsahuje věcné zaměření, okruh oprávněných žadatelů, náležitosti žádosti a termíny uzávěrky podání žádosti. Účelem Výzvy je podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání,Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje Informativní seznam soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro školní rok 2021/2022. Informace obsahuje název soutěže, stručnou anotaci, ročník, termíny konání, kontaktní údaje na garanta soutěže a informaci, zda byla soutěž podpořena z prostředků státního rozpočtu v letech 2019 – 2021.   Seznam je k dispozici ve formátuVíce

Příjemce dotace odpovídá za hospodárné použití poskytnutých rozpočtových prostředků státního rozpočtu v souladu s rozhodnutím o poskytnuté dotaci. Vyúčtování poskytnutých dotací předloží příjemce dotace v předepsaných termínech na předepsaných formulářích prostřednictvím datové zprávy zaslané z datové schránky subjektu odboru základního vzdělávání a mládeže / odd. rozvoje dětí a mládeže MŠMT (nebo písemně poštou na adresu MŠMT). Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje Informaci k podávání žádostí o zařazení soutěže či přehlídky v zájmovém vzdělávání na Informativní seznam ministerstva pro školní rok 2021/2022. Informace obsahuje věcné zaměření a účel seznamu, okruh oprávněných žadatelů, náležitosti žádosti a termíny uzávěrky pro podávání žádostí. Účelem dokumentu je sestavení seznamu soutěží pro školníVíce