Praha, 23. června 2020 – Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga dnes na odborné konferenci v sídle Národního pedagogického institutu představil návrh textu Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+. „Cíle jsou v podstatě dva – zaměřit vzdělávání více na získávání kompetencí, které by odpovídaly 21. století, a dále snížit nerovnostVíce

Praha, 22. června 2020 – Ve dnech 16. až 17. června se uskutečnilo už 72. zasedání Evropského strategického fóra pro výzkumné infrastruktury, letos kvůli pandemickým opatřením virtuálně prostřednictvím videokonference. Hlavními tématy jednání byla prezentace aktivit ESFRI, které jsou rozvíjeny v reakci na pandemii nového druhu koronaviru SARS-CoV-2 a jím vyvolávaného onemocněníVíce

Praha, 19. června 2020 – Včera se v prostorách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy uskutečnilo další z řady setkání tzv. individuálních projektů systémových, které jsou hrazeny z evropských fondů a mají za cíl pozitivně ovlivnit vývoj českého školství. Dnešní setkání bylo zaměřeno na systémovou podporu vzdělávání na dálku, které se pro školyVíce

Dne 29. května 2020 se uskutečnila neformální videokonference ministrů zodpovědných za agendu výzkumu k tématu Výzkum a inovace pro obnovu Evropy. Delegaci ČR na jednání vedl náměstek pro řízení sekce EU a Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Václav Velčovský.

Praha, 22. května 2020 – V rámcovém programu EU pro výzkum a inovace Horizontu 2020 (2014-2020) byla zveřejněna další výzva k předkládání návrhů mezinárodních projektů výzkumu, vývoje a inovací týkající se témat ohledně pandemie nového druhu koronaviru SARS-CoV-2 a jím vyvolávaného onemocnění Covid-19. Návrhy projektů lze předkládat do 11. června.

Praha, 13. května 2020 – Česká školní inspekce v uplynulých týdnech realizovala mimořádné šetření zaměřené na to, jakým způsobem školy vzdělávají na dálku. Na základě výsledků tohoto šetření se MŠMT rozhodlo spojit s platformou Ucimeonline.cz a pomoci školám, které byly na základě průzkumu vytipovány jako potřebné, a kterých je zhruba tisíc. JdeVíce