Praha, 26. listopadu 2021 – V návaznosti na uspořádání workshopu k implementaci evropské iniciativy pro otevřená vědecká data EOSC v ČR, který  uspořádali v konferenčních prostorách Technologického centra AV ČR ve čtvrtek 23. září MŠMT, Národní technická knihovna a velké výzkumné infrastruktury e-INFRA CZ, vznikly pracovní skupiny, které se budou zabývat odbornými otázkami souvisejícími sVíce

Praha, 19. listopadu 2021 – V úterý 16. listopadu 2021 podepsali pan ministr Robert Plaga a velvyslanec Španělského království v Praze pan Angel Lossada Torres-Quevedo ve Velkém zrcadlovém sále MŠMT Dohodu mezi Českou republikou, zastupovanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, a Španělským královstvím, zastupovaným Ministerstvem školství a odborného vzdělávání, o fungování a činnostiVíce

Praha, 18. října 2021 – Ve dnech 13. a 14. října se v návaznosti na červnové ustavující zasedání ELI ERIC General Assembly uskutečnilo druhé zasedání tohoto nejvyššího správního orgánu konsorcia ELI ERIC. V průběhu zasedání byly schváleny některé z klíčových politik konsorcia ELI ERIC a zvoleni byli předseda a místopředsedové dvouVíce

Praha, 14. října 2021 – Ve čtvrtek 30. září byla Finskem z pozice designovaného hostitelského státu statutárního sídla konsorcia ACTRIS ERIC předložena a Evropské komisi adresovaná takzvaná step 2 aplikace o ustanovení ACTRIS ERIC. Mise konsorcia ACTRIS ERIC bude spočívat v řízení evropské výzkumné infrastruktury ACTRIS (Aerosol, Clouds and Trace GasesVíce

Evropské medicínské výzkumné infrastruktury BBMRI-ERIC, EATRIS-ERIC a ECRIN-ERIC spojily své síly a vytvořily Evropskou alianci lékařských výzkumných infrastruktur (EU-AMRI). Cílem EU-AMRI je usnadnit akademické obci a průmyslu účinné a efektivní využívání výzkumných servisů, odborných znalostí a nástrojů pro bezproblémový transfer vědeckých poznatků do nových léčebných postupů a řešení pro pacienty.

Praha, 11. října 2021 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podpoří české výzkumné týmy v rámci spolupráce ve výzkumu a vývoji mezi zeměmi V4 a Japonskem. MŠMT poskytne podporu ve výši téměř 16 milionů korun na 5 společných výzkumných projektů, které uspěly ve výzvě k předkládání návrhů projektů s vědně-disciplinárním zaměřením na téma pokročilých materiálů.

Praha, 29. září 2021 – Zástupci děkanů všech českých fakult připravujících učitele dnes spolu s ministrem školství Robertem Plagou podepsali Memorandum o podpoře reformy přípravy učitelů v ČR. Jeho cílem je proměna vzdělávání budoucích učitelů tak, aby byli lépe připraveni na práci s žáky a na podporu jejich učení. „Dnešním podpisem Memoranda zahájímeVíce

Praha, 23. září 2021 – V průběhu dneška se uskutečnil workshop k implementaci evropské iniciativy pro otevřená vědecká data EOSC. Účelem semináře bylo seznámit účastníky s hlavními principy rozvoje národní datové infrastruktury ČR, které byly v průběhu první poloviny letošního roku projednávány s reprezentacemi vysokých škol, Akademie věd ČR a dalšími výzkumnými stakeholdery.Více

Praha, 15. září 2021 – Česká republika oslavuje nové programy Erasmus+ a Evropský sbor solidarity pětidenním putovním festivalem. Dům zahraniční spolupráce, národní agentura pro mezinárodní vzdělávání a výzkum, na něm představuje nové možnosti, které Erasmus+ a Evropský sbor solidarity nyní nabízí. Oba programy získaly do nového období navýšený rozpočet, kterýVíce