Praha, 12. ledna 2021 – Ceny Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti vysokého školství za v mnoha ohledech specifický rok 2020 byly uděleny, přestože protiepidemická opatření zatím nedovolují laureátům převzít svá ocenění přímo z rukou ministra Roberta Plagy. Třináct studentů a absolventů bylo tentokrát oceněno za dobrovolnické aktivity, kterými vypomáhali nad rámecVíce

Praha, 28. prosince 2020 – Evropská komise dne 24. prosince dosáhla dohody se Spojeným královstvím o podmínkách spolupráce s EU. Tato dohoda nadále nepočítá s účastí Spojeného království v unijním programu Erasmus+ v příštím programovém období 2021-2027. Původně mělo být Spojené království do programu Erasmus+ nadále zapojeno v režimu tzv. třetích zemí (nyní jsou v tomtoVíce

Praha 8. prosince 2020 – Hlavním vyjednavačem ve věci vyjednávání optimálních finančních i dalších smluvních podmínek transformačních smluv a ve věci pořizování, zpřístupňování a publikování elektronických informačních zdrojů byl jmenován ředitel Národní technické knihovny Martin Svoboda. Jmenování projednala a schválila Rada pro výzkum, vývoj a inovace.

Praha, 30. listopadu 2020 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy avizovalo, že do konce listopadu oznámí detaily k přijímacím a maturitním zkouškám v tomto školním roce tak, aby byli ředitelé škol, ale také žáci a jejich rodiče s dostatečným předstihem informováni o podmínkách, za kterých se tyto důležité zkoušky uskuteční. „Veškeré změny mají zaVíce

Praha, 22. listopadu 2020 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy poskytne Českému metrologickému institutu podporu na realizaci 18 nových projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích. ČMI uspěl v mezinárodní výzvě Evropského metrologického programu pro inovace a výzkum, do roku tak 2024 obdrží od MŠMT na realizaci uvedených projektů víceVíce

Praha, 16. listopadu 2020 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podpoří dva projekty s českou účastí, které uspěly v mezinárodním hodnocení výzev iniciativy Společného programování JPI Climate, a jejichž řešení bylo zahájeno v roce 2020. Na realizaci těchto projektů poskytne MŠMT do roku 2023 téměř 10 milionů Kč.

Praha, 29. října 2020 – Společnost T-Mobile se rozhodla reagovat na prohlubující se pandemii COVID-19 a chystané prodloužení uzavření českých škol dalším krokem. Pro distanční výuku zejména žáků základních škol v ČR nabídne 10.000 SIM karet s rychlým připojením zdarma na 3 měsíce. Učitelům pomůže zlepšovat vyučování na dálku, bezplatně jim zpřístupníVíce

Praha, 22. října 2020 – MŠMT podpoří digitalizaci vysokých škol, elektronicky a na jednom místě tak bude možné vyřídit například žádost o stipendium či uznání diplomu. MŠMT na takzvanou Jednotnou digitální bránu (Single Digital Gateway – SDG) vyčlení celkem přes 170 milionů korun. Tyto služby by měly být dostupné doVíce