Projekt sdílených činností „Česká styčná kancelář pro výzkum v Bruselu“ (dále jen „CZELO“) je rozvíjený ve vzájemné spolupráci pod gesční záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) a jeho příspěvkové organizace Domem zahraniční spolupráce (dále jen „DZS“), jako součást aktivit České styčné kanceláře pro vzdělávání a výzkum v Bruselu. Cílem projektuVíce

Projekt sdílených činností s názvem „Prohloubení integrace výzkumného a inovačního ekosystému ČR do Evropského výzkumného prostoru a podpora intenzivní mezinárodní spolupráce výzkumných organizací a podniků ČR ve výzkumu, vývoji a inovacích“ (dále jen „CZERA“) se zaměřuje na poskytování komplexního portfolia podpůrných služeb nutných pro intenzivní zapojování výzkumných a inovačních stakeholderů ČRVíce

Projekt sdílených činností s názvem „Prohloubení integrace výzkumného a inovačního ekosystému ČR do Evropského výzkumného prostoru a podpora intenzivní mezinárodní spolupráce výzkumných organizací a podniků ČR ve výzkumu, vývoji a inovacích“ (dále jen „CZERA“) se zaměřuje na poskytování komplexního portfolia podpůrných služeb nutných pro intenzivní zapojování výzkumných a inovačních stakeholderů ČRVíce

Projekt sdílených činností „Česká styčná kancelář pro výzkum v Bruselu“ (dále jen „CZELO“) je rozvíjený ve vzájemné spolupráci pod gesční záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) a jeho příspěvkové organizace Domem zahraniční spolupráce (dále jen „DZS“), jako součást aktivit České styčné kanceláře pro vzdělávání a výzkum v Bruselu. Cílem projektu je vytvořitVíce

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rejstříky, databáze Kontakt pro veřejnost Karmelitská 529/5118 12 Praha 1tel. ústředna:+420 234 811 111 Podatelna pro veřejnost: Po až Pá 7:30 – 15:308:30 – 9:30 – bezpečnostní přestávka (více informací ZDE)Elektronická podatelna:posta@msmtczID datové schránky: vidaawt Úřední sdělení

Název výzkumné organizace: Vojenský zdravotní ústav IČO: 60162694 Sídlo: U Vojenské nemocnice 1200, 160 01 Praha 6 – Střešovice Právní forma: organizační složka ČR Hlavní cíl činnosti: provádět nezávisle základní výzkum, průmyslový výzkum a experimentální vývoj a veřejně šířit výsledky nezávislého výzkumu nebo vývoje publikováním Vedení odděleného účetnictví pro hospodářskéVíce

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Národním kontaktním centrem – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i. vyhlašuje 13. ročník soutěže o Cenu Milady Paulové pro vědkyni za celoživotní přínos vědě. Cena Milady Paulové v roce 2021 bude udělena v oblasti matematiky.     Prostřednictvím Ceny MiladyVíce

GŘ UNESCO vyhlašuje ve spolupráci se společností L‘Oréal další ročník ceny L’Oréal-UNESCO pro ženy ve vědě, jejíž výsledky bude vyhlašovat v březnu roku 2022. Cena je zaměřená na výjimečné vědkyně, které významně přispěly k rozvoji vědy v oboru přírodních věd a vědách o životním prostředí. Kandidatury je možné předkládat výhradně prostřednictvím on-line platformy www.forwomeninscience.com,  kteráVíce

S odkazem na zákon č.130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících  zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací) ve znění pozdějších předpisů a na základě znění Příručky pro uchazeče podprogramu INTER-EUREKA 9. národní výzvy kap. 3.4 – ProkázáníVíce