1)     Ing. Irena Šindelářová, irena.sindelarova@msmtcz pro česko-ukrajinské, česko-rakouské projekty programu Mobility; program INTER-EXCELLENCE – podprogram INTER-ACTION česko-indická spolupráce 2)     RNDr. Josef Janda, josef.janda@msmtcz pro česko-japonské projekty EIG Japan, program INTER-EXCELLENCE – podprogram INTER-COST 3)     Mária Krausová, DiS., maria.krausova@msmtcz pro česko-francouzské, česko-čínské projekty programu Mobility; program INTER-EXCELLENCE – podprogram INTER-ACTION česko-americká, česko-čínská spolupráce 4)     Mgr. Luděk Kos,Více

Podmínky poskytnutí podpory, seznam oprávněných žadatelů a zvýšení podpory.     Výkazy o čerpání prostředků na institucionální podporu dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace v roce 2020 Příjemce dotace je dle čl. 7 odst. 5 přílohy 1 k rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu České republiky na rok 2020 na dlouhodobý koncepčníVíce

Podmínky poskytnutí podpory a seznam oprávněných žadatelů Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace se podle § 7 odst. 7 zákona č. 130/2002 Sb. poskytuje na základě hodnocení výzkumné organizace provedeného podle Metodiky hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací (dále jen „Metodika 2017+) schválené usnesením vlády ČeskéVíce

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na základě bodu II. 1. b) usnesení vlády ČR ze dne 30. července 2019 č. 563, o Metodice hodnocení výzkumných organizací v segmentu vysokých škol, stanovilo Pravidla poskytování institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace v segmentu vysokých škol v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy naVíce

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rejstříky, databáze Kontakt pro veřejnost Karmelitská 529/5118 12 Praha 1tel. ústředna:+420 234 811 111 Podatelna pro veřejnost: Po až Pá 9:30 – 15:00(více informací ZDE)Elektronická podatelna:posta@msmtczID datové schránky: vidaawt Úřední sdělení

Výsledky 5. veřejné soutěže       Aktuálně Vyhlášení 6. veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích programu ERC CZ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy se sídlem Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1 vyhlašuje podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejícíchVíce

Článek obsahuje informace o předkládání návrhů na udělení Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací za rok 2020.     Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací se uděluje podle ust. § 3 odst. 3 písm. e)Více

Článek obsahuje informace o předkládání návrhů na udělení Ceny ministra  školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací za rok 2019     Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací se uděluje podle § 3 odst. 3 písm. e) zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálníhoVíce

Článek obsahuje informace o předkládání návrhů na udělení Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací za rok 2018.      Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací se uděluje podle § 3 odst. 3 písm. e) zákonaVíce

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rejstříky, databáze Kontakt pro veřejnost Karmelitská 529/5118 12 Praha 1tel. ústředna:+420 234 811 111 Podatelna pro veřejnost: Po až Pá 9:30 – 15:00(více informací ZDE)Elektronická podatelna:posta@msmtczID datové schránky: vidaawt Úřední sdělení