Webinář, který následuje po dotazníkovém zjišťování (zde), se zaměří na předběžná zjištění z tohoto celoevropského průzkumu, včetně klíčových statistických údajů a přezkoumání hlavních témat, výzev a získaných poznatků. Nastíní také další kroky v oblasti jazykového vzdělávání. Termín webináře: úterý 27. dubna 2021, 16.00 – 17.15 CET Více informací níže a naVíce

Metodika k dodatku k opatření obecné povahy – model maturitní zkoušky 2020/2021 Ke dni 14. 4. 2021 nabývá účinnosti dodatek k opatření obecné povahy s čj. MSMT-3267/2021-4 ke konání maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2021. Tímto dodatkem se doplňují úpravy maturitní zkoušky pro žáky zdravotnických a sociálních oborů vzdělání. NověVíce

Opatření obecné povahy – maturitní zkouška – dodatek Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy vydává dodatek k opatření obecné povahy s čj. MSMT-3267/2021-4 ke konání maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2021. Tímto dodatkem se doplňují úpravy maturitní zkoušky pro žáky zdravotnických a sociálních oborů vzdělání. Nově se umožňuje uznání úspěšnéhoVíce

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rejstříky, databáze Kontakt pro veřejnost Karmelitská 529/5118 12 Praha 1tel. ústředna:+420 234 811 111 Podatelna pro veřejnost: Po až Pá 7:30 – 15:308:30 – 9:30 – bezpečnostní přestávka (více informací ZDE)Elektronická podatelna:posta@msmtczID datové schránky: vidaawt Úřední sdělení

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejícíchVíce

Postupy uznávání zahraničního vzdělání zavedené na vysokých školách by měly být spravedlivé, transparentní a účinné. Tento webový seminář se bude zabývat rolí interního zajišťování kvality při zabezpečení  plynulého uznávání akademických kvalifikací ze zahraničí na základě zkušeností dvou zemí: Německa a Španělska. Na webinář, který proběhne 29. 4. 2021 je možnéVíce

Během tohoto on-line semináře se bude diskutovat právní a praktické provádění Lisabonské úmluvy o uznávání zahraničního vzdělání (LRC) a konkrétní případy z praxe. Webinář proběhne dne 16. 4. 2021 od 9:00 do 11:30 hodin v anglickém jazyce.  Registrovat se můžete zde: https://www.nuffic.nl/en/events/online-seminar-supporting-lisbon-recognition-convention. 

25. a 29. března 2021 se uskutečnil první webinář projektu SeARcH ENGINE (Strengthening Educational and AwaReness Campaign in Automatic Recognition for Higher Education Institutions – Engage-Inform-Implement). Webinář pro nostrifikátory, odbornou a širokou veřejnost probíhal v anglickém jazyce. Hlavním cílem školení bylo představit koncept automatického uznávání a jeho přínosy využití v praxi. On-lineVíce

Informace MŠMT o standardizovaných jazykových zkouškách, kterými lze v roce 2022 nahradit jednu povinnou a jednu nepovinnou zkoušku z cizího jazyka v profilové části maturitní zkoušky podle § 81 odst. 7 školského zákona Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje informaci o standardizovaných jazykových zkouškách nahrazujících zkoušku z cizího jazyka profilové části,Více