Řízení ke jmenování profesorem může probíhat na vysoké škole, která má akreditovaný doktorský studijní program, v jehož rámci se zde vyučuje obor jmenování nebo alespoň jeho podstatná část. Zároveň je nutné, aby vysoká škola nebo její součást disponovala platnou akreditací pro konání řízení ke jmenování profesorem. Profesora pro určitý obor jmenujeVíce

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 – 2015) podrobnosti Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR je stanovení priorit a strategických opatření v oblasti vzdělávání pro udržitelný rozvoj pro období let 2008 až 2015. Koncepce rozvoje ICT ve vzdělávání pro období 2009-2013 podrobnosti *  soubor ke stažení K dosažení lepšíVíce

Přehled nezaměstnanosti čerstvých absolventů oborů vzdělání s výučním listem podle skupin oborů v jednotlivých krajích Na základě opatření uvedených v Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 v rámci kapitoly E. „Strategie dalšího rozvoje sítě škol a školských zařízení“ v podkapitole E. 2. v bodě 3. 5. zveřejňuje Ministerstvo školství, mládežeVíce

Bílá kniha – Národní program rozvoje vzdělávání v České republice. Dokument formuje vládní strategii v oblasti vzdělávání v podobě myšlenkových východisek, obecných záměrů a rozvojových programů směrodatných pro vývoj vzdělávací soustavy. Strategie odráží celospolečenské zájmy a dává konkrétní podněty k práci škol. Zároveň je otevřeným materiálem, který by měl býtVíce

Soubor pedagogicko-organizačních informací na školní rok 2017/2018 Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení poskytuje ředitelům škol a školských zařízení, ostatním pedagogickým pracovníkům i široké veřejnosti základní a aktuální informace, které seVíce

Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení na školní rok 2018/2019 má ředitelům škol a školských zařízení, pedagogickým pracovníkům i veřejnosti poskytnout základní a aktuální informace a současně upozornit na důležité změny, událostiVíce

Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení na školní rok 2019/2020 má ředitelům škol a školských zařízení, pedagogickým pracovníkům i veřejnosti poskytnout základní a aktuální informace a současně upozornit na důležité změny, událostiVíce

Soubor pedagogicko-organizačních informací na školní rok 2020/2021 Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení na školní rok 2020/2021 má ředitelům škol a školských zařízení, pedagogickým pracovníkům i veřejnosti poskytnout základní a aktuálníVíce

Vyhlášení Centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2021, Vyhlášení Institucionálního programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2021 a Vyhlášení Programu na podporu strategického řízení vysokých škol pro roky 2022–2025 Článek obsahuje „Vyhlášení Centralizovaného rozvojového programu pro VVŠ 2021“, „Vyhlášení Institucionálního programu pro VVŠ 2021“ a „VyhlášeníVíce