Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy spustí 29. listopadu 2021 šetření studentů doktorských studijních programů. Doktorandky a doktorandi studující v České republice obdrží pozvánku do tohoto šetření od své vysoké školy.     Výsledky šetření DOKTORANDI 2021 jsou klíčové pro připravovanou reformu doktorského studia, která je jednou z hlavních priorit Strategického záměru ministerstva proVíce

Národní pedagogický institut ČR Vás ve spolupráci s MŠMT a Zastoupením Evropské komise v Praze srdečně zve na X. ročník mezinárodní konference k podpoře vícejazyčnosti, letos s názvem Výuka cizích jazyků – Jak dál?  která proběhne 2. prosince od 9.00 hodin on-line a je pro účastníky zdarma. Letošní X. ročník konference je zaměřen jednakVíce

Podmínky pro realizaci prezenční formy akreditovaných vzdělávacích kurzů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, účinné od 22. 11. 2021.     od 22.11.2021 nadále platí, že lze konat vzdělávací akce, včetně praxí, a zkoušky v prezenční formě, a to tak, že:   zakazuje se účast na akci osobám, které vykazují klinické onemocnění covid-19; v případě, žeVíce

MŠMT vyhlašuje Výzvu, prostřednictvím které mohou právnické osoby vykonávající činnost gymnázia v oborech vzdělání 79-42-K/41, 79-42-K/61 a 79-42-K/81 Gymnázium se sportovní přípravou žádat finanční prostředky na podporu přípravy sportovních talentů.

Dne 22. listopadu 2021 byla vyhlášena výzva stipendia Barrande Fellowship Programu s termínem pro podání přihlášek do 4. února 2022.     Francouzský institut v Praze (IFP) a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT) koordinují stipendijní program Barrande, výměnný program mobility doktorandů mezi Českou republikou a Francií. Cílem programu jeVíce

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění covid-19 a o změně některýchVíce

ZÚČASTNĚTE SE ONLINE KONFERENCE – NÁRODNÍ CENA KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ 2021 30. 11. 2021  se uskuteční  online  konference ke kariérovému poradenství a vzdělávání a vyhlášení Národní ceny kariérového poradenství 2021.      Registrační formulář pro přihlášení na online konferenci naleznete ZDE. Nahoru

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění covid-19 a o změně některých souvisejícíchVíce