Informace o podávání žádostí o povolení plnění povinné školní docházky v zahraniční škole na území ČR Ministerstvo zveřejňuje pro školy uskutečňující na území České republiky vzdělávání podle zahraničního vzdělávacího programu podle § 38 odst. 1 písmeno c) školského zákona informaci o podmínkách a náležitostech žádosti o povolení plnění povinné školní docházky.Více

Opatření obecné povahy – úprava termínu pro určení časového rozvrhu konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2021 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy opatřením obecné povahy v souladu s § 184a odst. 4 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném aVíce

Vyhlášení pokusného ověřování organizace a průběhu modelu vzdělávání umožňujícího dosažení středního vzdělání s VL a středního vzdělání s MZ podle vybraných RVP oborů středního vzdělání kategorie stupně dosaženého vzdělání L0 a H, č. j. MSMT-45381/2020-2 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje v souladu s ustanovením § 171 odst. 1 zákonaVíce

Mobility Erasmus+ s Velkou Británií po BrexituRozhodnutí o budoucích vztazích mezi Evropskou unií a Velkou Británií nemá vliv na účast Spojeného království ve stávajícím programu Erasmus+/Evropském sboru solidarity (2014 – 2020). Velká Británie bude plně participovat na programu Erasmus+ až do konce aktuálního programového období, což znamená, že studenti EU mohouVíce

Na základě usnesení vlády č. 12 ze dne 7. ledna 2021, vláda s účinností ode dne 11. ledna 2021 od 00:00 hod. mění dobu účinnosti usnesení vlády ze dne 23. prosince 2020 č. 1376 tak, že se jeho účinnost prodlužuje do dne 22. ledna 2021 do 23:59 hod.  zákaz pořádat kongresy, vzdělávací akce a zkoušky vVíce

Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vnikající studenty a absolventy ve studijním programu a za mimořádné činy studentů byla udělována pouze v kategorii za mimořádné činy studentů, kde bylo uděleno všech 10 ocenění. Důvodem letošní změny bylo ocenit studenty či absolventy vysokých škol, kteří formou dobrovolnictví a dalších činností aktivněVíce

Opatření obecné povahy – úprava přijímacího řízení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy opatřením obecné povahy v souladu s § 184a odst. 4 písm. a) a b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),  kterým se upravuje přijímací řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou a doVíce

Katalog požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky z matematiky rozšiřující Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje v souladu s ustanovením § 78a odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, Katalog požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky z matematiky rozšiřující,Více

OD 24. 12. do 26. 12.2020 a od 27. 12. 2020 do 10. 1. 2021     1. Na základě usnesení vlády č. 1374 ze dne 23. prosince 2020 vláda prodlužuje do dne 26. prosince 2020 do 23:59 hod účinnost zákazu pořádat kongresy, vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě, s výjimkou: praktické výuky a praxe podle zákonaVíce

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rejstříky, databáze Kontakt pro veřejnost Karmelitská 529/5118 12 Praha 1tel. ústředna:+420 234 811 111 Podatelna pro veřejnost: Po až Pá 9:30 – 15:00(více informací ZDE)Elektronická podatelna:posta@msmtczID datové schránky: vidaawt Úřední sdělení