Česká republika byla na jaře 2020 spolu s ostatními zeměmi Evropy vážným způsobem postižena epidemií koronaviru COVID–19. Zvládání krize si vyžádalo mnoho lidského úsilí a vysokou míru solidarity. Kardinál Dominik Duka v několika rozhovorech pro česká média ocenil způsob, jakým jsme jako jednotlivci,  ale také jako národ tuto situaci zvládli.Více

Česká republika byla na jaře 2020 spolu s ostatními zeměmi Evropy vážným způsobem postižena epidemií koronaviru COVID–19. Zvládání krize si vyžádalo mnoho lidského úsilí a vysokou míru solidarity. Kardinál Dominik Duka v několika rozhovorech pro česká média ocenil způsob, jakým jsme jako jednotlivci,  ale také jako národ tuto situaci zvládli.Více