S plnou vahou svého úřadu se chci vyjádřit ke článku „Papež podpořil stejnopohlavní páry,“ který 23. 10. přinesl Deník N. Neexistuje žádný církevní dokument, který by se týkal změny nauky katolické církve v této oblasti, a to ani ze strany papeže, ani ze strany římských institucí. Ve článku uvedený dokumentárníVíce

Drazí věřící, tak jak jsme se na vás obraceli na začátku první vlny pandemie, obracíme se na vás i nyní, v této nelehké době, kdy procházíme všichni další těžkou zkouškou. Řada našich rodinných příslušníků je nemocná nebo v karanténě a nemůžeme z důvodu nařízených protipandemických opatření navštěvovat své blízké. ProtožeVíce

Církve tu nejsou jen pro své členy, nýbrž pro všechny, zvláště pro potřebné. Neměli bychom zavdat příčinu k představě, že církvím jde především o to, jak nahradit chybějící bohoslužby. Kdo jiný by právě nyní měl stát v přední linii pomoci bližním, být zdrojem dobra, které je určené všem přes všechnyVíce

Po dobu zavřených kostelů znovu budou kázání z Akademické farnosti ve videu na www.farnostsalvator.cz a v textové formě zde. Jarní kázání vyšla jako kniha (Čas prázdných kostelů, Praha NLN 2020) Moji milí, po pár měsících vás opět zdravím z prázdného kostela Nejsvětějšího Salvátora. A přeju nám všem, abychom i tímtoVíce

Více než čtyři desítky let se vracím ve svých vzpomínkách na rozhovor s Prof. Dr. Bognerem, tehdejším farářem v kostele Panny Marie Vítězné na Bílé Hoře, který proběhl někdy v r. 1977. Byla to doba, kdy v knihkupectvích nebyl k dostání výtisk Bible. Ekumenická skupina překladatelů sice legálně zahájila práciVíce

Varšavské povstání uvízlo v mé paměti z vyprávění mé zesnulé matky v prvních poválečných letech, kdy nás ještě nesevřela tvrdá pěst komunistické diktatury. Bylo to vyprávění, které evokovalo rozbombardované krakovské předměstí ve Varšavě a bylo to vyjádření soucitu a obdivu k hrdinství. Tak se vytvářel můj vztah k sousednímu PolskuVíce

Kostel sv. Václava v Sazovicích je unikátní stavbou. Například prestižní časopis Azure jej zařadil mezi deset nejlepších staveb roku 2017. Autor projektu sazovický kostel navrhnul tak, aby svým tvarem odkazoval na půdorys původní svatováclavské svatyně. Půlmetrové zdi rotundy se zužují do několika centimetrů a sbíhají do jednoho bodu jako papírovýVíce

Ve snaze zabránit dalšímu šíření pandemie COVID-19 přistoupila vláda v těchto dnech k mimořádným opatřením, která výrazně ochromila život v naší zemi. Kulturní i společenský život prakticky ustal, omezení vyhlášená vládou tvrdě dolehla i na náboženský život. Přesto nemusí být výjimečná situace, v níž se právě nacházíme, pouhým zdrojem frustraceVíce