Stojíme na prahu nového roku 2021. Po prožití roku právě uplynulého se oprávněně ptáme, jaký bude ten letošní. Určitě to bude rok, kdy se budeme vyrovnávat nejenom se zbytky infekční choroby, ale zároveň i počítat hospodářské, politické a osobní škody. Nejenom ty materiální, ale především ty, které se úzce dotýkajíVíce

Věřící řeckokatolické církve slovanského obřadu nalezli své útočiště v Praze již v době první republiky, kdy jim byl svěřen chrám sv. Klimenta v Praze. Přítomnost v novém hlavním městě Československé republiky, jejíž součástí se stala i Podkarpatská Rus, byl výmluvným svědectvím o tom, že církev žije různými obřady, ale sjednocujeVíce

Sestry a bratři  Dnes, v první den nového roku 2021, o Slavnosti Matky Boží, Světového dne modliteb za mír, v den zrození České republiky, modlil jsem se za Vás při slavení Eucharistie ve Staré Boleslavi před Palladiem země české. Má modlitba patřila především Vám sužovaným nemocí, opuštěností a obavami. ProsilVíce

Kardinál Dominik Duka navštívil 24. prosince posádku Hradní stráže, aby sloužícím vojákům popřál požehnané prožití vánočních svátků a zároveň jim poděkoval za jejich službu. 24. prosince 2020Arcibiskup v médiích Kardinál Dominik Duka navštívil 24. prosince posádku Hradní stráže, aby sloužícím vojákům popřál požehnané prožití vánočních svátků a zároveň jim poděkovalVíce