Při pohledu na ustálené panorama Prahy a hradby palácových staveb se zvedá silueta katedrály sv. Víta s výraznou vertikálou gotické věže, která přijala renesanční zakončení a můžeme říci, že po řadu století vytvářela spojnici mezi sídlem ústřední královské vlády a Vládcem Všehomíra v podobě sloupu či pomyslného žebříku, který zajišťovalVíce

Nemůžeme přijmout dikci, která by viděla v 17. listopadu 1989 a jeho dalším vývoji pouze určitý důsledek ekonomického rozvratu a politických tlaků. Považuji za spravedlivé připomenout rozhodující podíl, který věřící občané této země, nejenom katolíci, ale i ostatní křesťané vložili do dnů našeho nábožensko-politického osvobození. V tomto roce 12. listopaduVíce

Kardinál Dominik Duka 10. září 2021 v úvodu své přednášky na Mezinárodním eucharistickém kongresu v Budapešti udělil zlatou Svatovojtěšskou medaili Arcibiskupství pražského Jeho Eminenci Charlesi Maungovi Bo za jeho statečný postoj v zápase o svobodu církve a základní lidská práva. Nyní přišlo kardinálu Dukovi poděkování, ve kterém kardinál Bo mimoVíce

Úvod: Slavíme oběť vděčnosti. „Eucharisto“ znamená „děkuji“, a my děkujeme těm, jejichž život se proměnil v ta světla svící, které svítí na cestě k tomu středu, kterým je naše katedrála. Vděčíme těm, kteří dokázali naplnit heslo stálé věrnosti. Věrnosti této zemi, věrnosti tomuto státu, věrnosti Bohu. Máme mnoho důvodů k tomu, abychom děkovali.Více