Více než čtyři desítky let se vracím ve svých vzpomínkách na rozhovor s Prof. Dr. Bognerem, tehdejším farářem v kostele Panny Marie Vítězné na Bílé Hoře, který proběhl někdy v r. 1977. Byla to doba, kdy v knihkupectvích nebyl k dostání výtisk Bible. Ekumenická skupina překladatelů sice legálně zahájila práciVíce

Varšavské povstání uvízlo v mé paměti z vyprávění mé zesnulé matky v prvních poválečných letech, kdy nás ještě nesevřela tvrdá pěst komunistické diktatury. Bylo to vyprávění, které evokovalo rozbombardované krakovské předměstí ve Varšavě a bylo to vyjádření soucitu a obdivu k hrdinství. Tak se vytvářel můj vztah k sousednímu PolskuVíce

Kostel sv. Václava v Sazovicích je unikátní stavbou. Například prestižní časopis Azure jej zařadil mezi deset nejlepších staveb roku 2017. Autor projektu sazovický kostel navrhnul tak, aby svým tvarem odkazoval na půdorys původní svatováclavské svatyně. Půlmetrové zdi rotundy se zužují do několika centimetrů a sbíhají do jednoho bodu jako papírovýVíce

Ve snaze zabránit dalšímu šíření pandemie COVID-19 přistoupila vláda v těchto dnech k mimořádným opatřením, která výrazně ochromila život v naší zemi. Kulturní i společenský život prakticky ustal, omezení vyhlášená vládou tvrdě dolehla i na náboženský život. Přesto nemusí být výjimečná situace, v níž se právě nacházíme, pouhým zdrojem frustraceVíce

Sestry a bratři, milí přátelé, lidé dobré vůle, povzbuzen setkáním a modlitbou papeže Františka spolu s katolikosem všech Arménů Karekinem II., ale také i osloven našimi bratřími a sestrami arménské národnosti žijícími v České republice prosím, abychom se spojili v modlitbě za mír v Náhorním Karabachu, kde probíhají vražedné boje.SVíce