Novénu k Panně Marii Nanebevzaté, se zájemci mohou modlit před požehnáním znovupostaveného mariánského sloupu od 6.-do 14. srpna. Slavnostní požehnání mariánského pak provede 15. srpna na Staroměstském náměstí po bohoslužbě v chrámu Matky Boží před Týnem (začátek v 10.00.) kardinál Dominik Duka.  Více informací: http://www.apha.cz/2020/tiskove-zpravy/novena-pred-pozehnanim-marianskeho-sloupu

Vážení čtenáři, jsem velmi rád, že mohu spolu s vámi otevřít knihu od Zdeňka Procházky Cestami poutníků aneb kostely, kostelíky a kaple okresu Domažlice. Objevujeme nejenom v knize, ale přímo v terénu tyto stavby, které patří k panoramatu naší krajiny. Znám tento kout naší vlasti a myslím, že jedinečná scenérie,Více

Kardinál Duka se v krátké vzpomínce ohlíží za zesnulým kardinálem Grocholewskim (+17. července 2020), bývalým prefektem Kongregace pro katolickou výchovu a velkým kancléřem Papežské univerzity Gregoriana. Zesnulý polský kardinál Grocholewski měl vřelý vztah k České republice. Tento vztah se začal budovat od chvíle, kdy se stal hlavou vatikánské církevní justice;Více

Musím přiznat, že další požár význačné katedrály ve Francii ve většinově katolické oblasti Nantes se mnou mohutně otřásl. Celý život věřím, že patříme do kulturní oblasti západní křesťanské civilizace, která se zrodila ve 13. století a která stojí na třech pilířích: katedrála, univerzita a špitál. Studium, věda, víra a charitaVíce

V nedávném čase jsme se rozloučili s PhDr. Bohumilem Svobodou, filmařem a někdejším pracovníkem a funkcionářem lidové strany. V posledních letech normalizace sehrál významnou jako člen vedení Československé strany lidové. Zároveň byl i spojkou pro tzv. církev v podzemí. Dlouhou jsem se domníval, že zprostředkovával informace v době tzv. perestrojky,Více

-Už jako dítě jste ministroval. Vedly Vás k tomu rodiče, nebo jste k náboženství inklinoval i sám? Maminka byla děvče ze Šumavy, ve víře hodně zakořeněná. Narodila se v Horách Matky Boží. Otec František za války sloužil ve Vládním vojsku, dezertoval, přešel do Velké Británie a vstoupil do Československé zahraničníVíce

Zarmoucená rodino, vážení přítomní smuteční hosté, drazí přátelé, setkáváme se podruhé s většinou z vás, abychom vzdali hold zesnulému, ale především, abychom poděkovali Všemohoucímu za dar jeho života a tvůrčí činnosti, abychom poděkovali zesnulému za vše dobré a krásné, co vykonal! Uvědomujeme si, že v mnohém zůstáváme jeho dlužníky, aleVíce

Cestami poutníků aneb kostely, kostelíky a kaple okresu Domažlice. Tak zní název nové knihy Zdeňka Procházky z Domažlic. Autora i knihu čeká oficiální představení knihy, a to 23. července od 14:00 v Muzeu Chodska v Domažlicích. Na představení přijede i Dominik kardinál Duka, který je Duka je navíc autorem předmluvyVíce

Česká republika byla na jaře 2020 spolu s ostatními zeměmi Evropy vážným způsobem postižena epidemií koronaviru COVID–19. Zvládání krize si vyžádalo mnoho lidského úsilí a vysokou míru solidarity. Kardinál Dominik Duka v několika rozhovorech pro česká média ocenil způsob, jakým jsme jako jednotlivci,  ale také jako národ tuto situaci zvládli.Více

Česká republika byla na jaře 2020 spolu s ostatními zeměmi Evropy vážným způsobem postižena epidemií koronaviru COVID–19. Zvládání krize si vyžádalo mnoho lidského úsilí a vysokou míru solidarity. Kardinál Dominik Duka v několika rozhovorech pro česká média ocenil způsob, jakým jsme jako jednotlivci,  ale také jako národ tuto situaci zvládli.Více