Stojíme na prahu nového roku 2021. Po prožití roku právě uplynulého se oprávněně ptáme, jaký bude ten letošní. Určitě to bude rok, kdy se budeme vyrovnávat nejenom se zbytky infekční choroby, ale zároveň i počítat hospodářské, politické a osobní škody. Nejenom ty materiální, ale především ty, které se úzce dotýkajíVíce

Věřící řeckokatolické církve slovanského obřadu nalezli své útočiště v Praze již v době první republiky, kdy jim byl svěřen chrám sv. Klimenta v Praze. Přítomnost v novém hlavním městě Československé republiky, jejíž součástí se stala i Podkarpatská Rus, byl výmluvným svědectvím o tom, že církev žije různými obřady, ale sjednocujeVíce

Sestry a bratři  Dnes, v první den nového roku 2021, o Slavnosti Matky Boží, Světového dne modliteb za mír, v den zrození České republiky, modlil jsem se za Vás při slavení Eucharistie ve Staré Boleslavi před Palladiem země české. Má modlitba patřila především Vám sužovaným nemocí, opuštěností a obavami. ProsilVíce

Kardinál Dominik Duka navštívil 24. prosince posádku Hradní stráže, aby sloužícím vojákům popřál požehnané prožití vánočních svátků a zároveň jim poděkoval za jejich službu. 24. prosince 2020Arcibiskup v médiích Kardinál Dominik Duka navštívil 24. prosince posádku Hradní stráže, aby sloužícím vojákům popřál požehnané prožití vánočních svátků a zároveň jim poděkovalVíce

Dopis adventně – vánoční Tento dopis byl napsán jako úvaha předvánoční v době koronaviru s vědomím, že po celou dobu adventu nás četba z Bible, především z proroka Izaiáše mohla přivést k většímu zamyšlení nad naším příběhem Hospodinovi zkoušky. Vánoce nás však přivádějí k přemýšlení o budoucnosti. Jak říká papežVíce

V dutinách severní, románské zdi lodi kostela sv. Jiljí v Milevsku našli archeologové dřevěný relikviář, zdobený zlatem a stříbrem. Z trosek relikviáře se podařilo vyzvednout odseknutou část kovaného železného hřebu z tzv. Pravého kříže. Na přibližně 6 cm dlouhém hřebu je vytvořena značka v podobě křížku z jednadvacetikarátového zlata.  RozhovorVíce

— Do you think the coronavirus crisis will leave the Church in Prague stronger or weaker? Atmosféra koronakrize se prodlužuje. V její první jarní fázi krize vytvořila podobnou atmosféru, jakou u nás známe z doby Sametové revoluce před třiceti lety, ve které se propojovaly nejrůznější společenské i politické složky keVíce

V prosincovém čísle magazínu Xantypa vychází vánoční zamyšlení kardinála Duky. (…) Největším úkolem Vánoc je, abychom druhého obdarovali. Začínat bychom měli u sebe, v rodině. Ne, abychom tam čekali jako malé děti, co dostaneme. Dětská psaníčka Ježíškovi mají také své místo, i když Ježíšek mnohdy neví, jak to zařídit, podobněVíce