Po Miloši Jakešovi a Miloši Zemanovi přichází do popředí politické scény Miloš, který na rozdíl od těch dvou předchozích naší zemi neškodí, kterého si naopak můžeme vážit a být na něj velmi hrdí, protože vrací České republice hrdost: předseda Senátu Miloš Vystrčil. Tím, že odmítl lokajské postoje našich politiků vůčiVíce

Víra je křesťanská tím, že je velikonoční.Je velikonoční tím, že umírá a vstává z mrtvých. Víra je křesťanská tím, že je velikonoční. Velikonoční příběh je víc než „předmětem víry“. Víra participuje na velikonočním příběhu. Je velikonoční tím, že umírá a vstává z mrtvých. Zmrtvýchvstání není „resuscitací“, návratem k předchozí podobě,Více

Víra bez lásky a bez naděje by se rychle zvrhla v ideologii, která je právem mnoha lidem odporná.Víra musí zůstat otevřená – láskou k druhým, respektem k jejich svobodě Slavíme šestou velikonoční neděli.Varování: naše dnešní úvaha nad biblickými texty této neděle bude z velké části teologickou rozcvičkou, bude tedy zábavnáVíce

Boží výzvou této doby je usilovat o globalizaci soucitu a solidarity, snažit se proměnit nezadržitelný proces globalizace v proces komunikace a empatie. Je to ohromný a náročný úkol. Minulou neděli jsme rozjímali o Ježíšově slově: Já jsem dveře. Řekli jsme si: dveře, to je otevřenost, prázdný prostor, průchod k něčemuVíce

Pokud nám byla svěřena úloha pastýřů, pak musíme znát i na vyprahlých pláních stezky, které vedou k oázám, k pramenům živé vody. Obnova víry a obnova církve vzejde právě z těchto oáz, ze škol kontemplace. Čtvrtá neděle velikonoční se nazývá neděle Dobrého Pastýře.Tradičně je tento den dnem modliteb za nováVíce

Pokusům zničit liberálně-demokratickou politickou kulturu a posunovat krok za krokem náš stát nebezpečným směrem k autoritativním režimům už nelze ustupovat Vyjádření k volbě nových členů Rady ČT Skandální volba odborně nekompetentních a politicky zaujatých kandidátů z určitého okraje politického spektra je nebezpečným útokem na jeden ze základních pilířů demokracie –Více

Cesta do Emauz V čase velikonočním hovoříme o události vzkříšení, která se pomalu a postupně prolamuje do vědomí Ježíšových učedníků. Jsou ještě zavřeni ve svém strachu, také ve své vině, ve vědomí svého selhání, o němž mluví nejsmutnější věta Nového zákona v pašijovém příběhu: tehdy ho všichni učedníci opustili aVíce

Předmluva k polskému vydání mé autobiografie Z podzemní církve do labyrintu svobody (česky: To že byl život?) , která právě vychází v nakladatelství Znak v Krakově. Druhou předmluvu napsal primas Polska, hnězdenský arcibiskup Stanislaw Polak Předkládám polskému čtenáři svědectví o proměnách společnosti a kultury v srdci Evropy během sedmi desetiletíVíce

Byli jsme vyvedeni z prostoru zbožnosti, který je nám křesťanům důvěrně znám. Tím nám byl dán úkol vnést poselství evangelia tvořivě za zdi naší nedělní zbožnosti. Dnes slavíme nejdůležitější den celého církevního roku: slavnost Vzkříšení. Naše kostely, sbory, modlitebny jsou dnes prázdné a většinou zavřené. Byli jsme vyvedeni z prostoruVíce