Církve tu nejsou jen pro své členy, nýbrž pro všechny, zvláště pro potřebné. Neměli bychom zavdat příčinu k představě, že církvím jde především o to, jak nahradit chybějící bohoslužby. Kdo jiný by právě nyní měl stát v přední linii pomoci bližním, být zdrojem dobra, které je určené všem přes všechnyVíce

Po dobu zavřených kostelů znovu budou kázání z Akademické farnosti ve videu na www.farnostsalvator.cz a v textové formě zde. Jarní kázání vyšla jako kniha (Čas prázdných kostelů, Praha NLN 2020) Moji milí, po pár měsících vás opět zdravím z prázdného kostela Nejsvětějšího Salvátora. A přeju nám všem, abychom i tímtoVíce

Nebudu mezi těmi, kdo se Zahradilem a Semelovou protestují proti obnovení mariánského sloupu, ani mezi těmi, kdo ho triumfalisticky okuřují. V disentu jsme toužili po jiné tváři českého křesťanství. V den mariánského svátku nebudu na Staroměstském náměstí ani mezi těmi, kdo protestují proti vztyčení repliky mariánského sloupu, ani mezi těmi,Více

Víra potřebuje určitý „ekosystém“, určitý typ prostředí, ve kterém se může ujmout, zapustit kořeny a přinést užitek.(Kázání na text podobenství o rozsévači na závěr festivalu Smetanova Litomyšl v neděli 12.7. 2020) Proč jsou někteří lidé věřící a jiní nikoliv? Proč jsou v té věci někdy rozdíly i mezi sourozenci, kteříVíce

Po Miloši Jakešovi a Miloši Zemanovi přichází do popředí politické scény Miloš, který na rozdíl od těch dvou předchozích naší zemi neškodí, kterého si naopak můžeme vážit a být na něj velmi hrdí, protože vrací České republice hrdost: předseda Senátu Miloš Vystrčil. Tím, že odmítl lokajské postoje našich politiků vůčiVíce

Víra je křesťanská tím, že je velikonoční.Je velikonoční tím, že umírá a vstává z mrtvých. Víra je křesťanská tím, že je velikonoční. Velikonoční příběh je víc než „předmětem víry“. Víra participuje na velikonočním příběhu. Je velikonoční tím, že umírá a vstává z mrtvých. Zmrtvýchvstání není „resuscitací“, návratem k předchozí podobě,Více

Víra bez lásky a bez naděje by se rychle zvrhla v ideologii, která je právem mnoha lidem odporná.Víra musí zůstat otevřená – láskou k druhým, respektem k jejich svobodě Slavíme šestou velikonoční neděli.Varování: naše dnešní úvaha nad biblickými texty této neděle bude z velké části teologickou rozcvičkou, bude tedy zábavnáVíce

Boží výzvou této doby je usilovat o globalizaci soucitu a solidarity, snažit se proměnit nezadržitelný proces globalizace v proces komunikace a empatie. Je to ohromný a náročný úkol. Minulou neděli jsme rozjímali o Ježíšově slově: Já jsem dveře. Řekli jsme si: dveře, to je otevřenost, prázdný prostor, průchod k něčemuVíce

Pokud nám byla svěřena úloha pastýřů, pak musíme znát i na vyprahlých pláních stezky, které vedou k oázám, k pramenům živé vody. Obnova víry a obnova církve vzejde právě z těchto oáz, ze škol kontemplace. Čtvrtá neděle velikonoční se nazývá neděle Dobrého Pastýře.Tradičně je tento den dnem modliteb za nováVíce

Pokusům zničit liberálně-demokratickou politickou kulturu a posunovat krok za krokem náš stát nebezpečným směrem k autoritativním režimům už nelze ustupovat Vyjádření k volbě nových členů Rady ČT Skandální volba odborně nekompetentních a politicky zaujatých kandidátů z určitého okraje politického spektra je nebezpečným útokem na jeden ze základních pilířů demokracie –Více