Bude důležité, nakolik slovenská společnost přijme papežskou návštěvu nikoliv jako show pro média nebo rozšířenou verzi lidových poutí, nýbrž jako impuls k duchovní obnově a proměně. „Tato doba není jen epochou změn, nýbrž změnou epochy“, tvrdí papež František. Právě v této době civilizačních změn, která vyžaduje také další z mnohaVíce

Otevřený dopis kardinálu Dukovi je projevem výrazných změn v české katolické církvi. Biskupové, kněží, akademici i aktivní laici – od “konzervativních” po “pro-reformní”- protestují proti tomu, aby extrémistické proruské populistické síly jako SPD či Volný blok zneužívaly křesťanskou rétoriku a mátly věřící. Hodnotové porozumění mezi různými proudy katolíků, kteří seVíce

K přímé politické angažovanosti členů mediálních rad, kteří jsou s spojování s katolickou církvi, jako je Lipovská a Nerušil, ve fašizujících populistických stranách, nelze mlčet. Právem si vážíme křesťanů, kteří se včas ozvali v době nástupu fašismu, nacismu a komunismu – např. kardinála Berana za jeho článek “Nemlč, arcibiskupe” vVíce

Nedělní promluva – také o zneužívání v církvi. Církev potřebuje “revoluci milosrdenství” papeže Františka, musí být bezpečným místem uzdravující pravdy. Tutlání, bagatelizace a napadání druhých je slepá ulička. Často se vracím k onomu stručnému příběhu o uzdravení skrze víru, protože ho považuji za jakési „evangelium v kostce“. Je to příběh,Více

Zamyšlení pro ty, pro které jsou tradiční kázání, zaznívající v mnoha kostelech v tento den, tak těžko snesitelná, jako byla kdysi pro mne. Moji milí, v den svátku Svaté Rodiny uprostřed vánočního času, se už po řadu let náš kostel stává útulkem těch, pro které jsou tradiční kázání, zaznívající vVíce

Autor předkládá hypotézu, že za různými typy religiozity lze najít podobné rysy.„Pseudonáboženství F“ ( f jako fundamentalismus, fanatismus a farizejství) spojuje je přes všechny rozdíly především podobnost mentalit – selektivní účelové používání náboženské rétoriky v rozporu s etickým jádrem tradičních náboženství, odpor proti historickému a hermeneutickému přístupu k náboženství, intoleranceVíce

O vyjádření papeže Františka a konspiračních teoriích hierarchů, o podpoře “křesťanské pravice” pro Trumpa – a jak s tím mohou žít křesťané, kteří se řídí vědeckou racionalitou a zároveň si kladou vážné etické a spirituální otázky? Cesta mezi náboženským fundamentalismem části křesťanů a stejně arogantním scientistickým fundamentalismem militantních ateistů jeVíce

Ten Bůh, který by mohl neexistovat, opravdu neexistuje. Pro ateisty máme potěšující zprávu: Bůh, jak si ho většinou představují a kterého existenci popírají, opravdu neexistuje. Bůh jako „nadpřirozená bytost“ kdesi za kulisami skutečnosti je opravdu jen projekce lidských přání. Křesťan nevěří v Boha, který by mohl neexistovat Mojí milí,Nejprve slovoVíce

Církve tu nejsou jen pro své členy, nýbrž pro všechny, zvláště pro potřebné. Neměli bychom zavdat příčinu k představě, že církvím jde především o to, jak nahradit chybějící bohoslužby. Kdo jiný by právě nyní měl stát v přední linii pomoci bližním, být zdrojem dobra, které je určené všem přes všechnyVíce

Po dobu zavřených kostelů znovu budou kázání z Akademické farnosti ve videu na www.farnostsalvator.cz a v textové formě zde. Jarní kázání vyšla jako kniha (Čas prázdných kostelů, Praha NLN 2020) Moji milí, po pár měsících vás opět zdravím z prázdného kostela Nejsvětějšího Salvátora. A přeju nám všem, abychom i tímtoVíce