Zamyšlení pro ty, pro které jsou tradiční kázání, zaznívající v mnoha kostelech v tento den, tak těžko snesitelná, jako byla kdysi pro mne. Moji milí, v den svátku Svaté Rodiny uprostřed vánočního času, se už po řadu let náš kostel stává útulkem těch, pro které jsou tradiční kázání, zaznívající vVíce

Autor předkládá hypotézu, že za různými typy religiozity lze najít podobné rysy.„Pseudonáboženství F“ ( f jako fundamentalismus, fanatismus a farizejství) spojuje je přes všechny rozdíly především podobnost mentalit – selektivní účelové používání náboženské rétoriky v rozporu s etickým jádrem tradičních náboženství, odpor proti historickému a hermeneutickému přístupu k náboženství, intoleranceVíce

O vyjádření papeže Františka a konspiračních teoriích hierarchů, o podpoře “křesťanské pravice” pro Trumpa – a jak s tím mohou žít křesťané, kteří se řídí vědeckou racionalitou a zároveň si kladou vážné etické a spirituální otázky? Cesta mezi náboženským fundamentalismem části křesťanů a stejně arogantním scientistickým fundamentalismem militantních ateistů jeVíce

Ten Bůh, který by mohl neexistovat, opravdu neexistuje. Pro ateisty máme potěšující zprávu: Bůh, jak si ho většinou představují a kterého existenci popírají, opravdu neexistuje. Bůh jako „nadpřirozená bytost“ kdesi za kulisami skutečnosti je opravdu jen projekce lidských přání. Křesťan nevěří v Boha, který by mohl neexistovat Mojí milí,Nejprve slovoVíce

Církve tu nejsou jen pro své členy, nýbrž pro všechny, zvláště pro potřebné. Neměli bychom zavdat příčinu k představě, že církvím jde především o to, jak nahradit chybějící bohoslužby. Kdo jiný by právě nyní měl stát v přední linii pomoci bližním, být zdrojem dobra, které je určené všem přes všechnyVíce

Po dobu zavřených kostelů znovu budou kázání z Akademické farnosti ve videu na www.farnostsalvator.cz a v textové formě zde. Jarní kázání vyšla jako kniha (Čas prázdných kostelů, Praha NLN 2020) Moji milí, po pár měsících vás opět zdravím z prázdného kostela Nejsvětějšího Salvátora. A přeju nám všem, abychom i tímtoVíce

Nebudu mezi těmi, kdo se Zahradilem a Semelovou protestují proti obnovení mariánského sloupu, ani mezi těmi, kdo ho triumfalisticky okuřují. V disentu jsme toužili po jiné tváři českého křesťanství. V den mariánského svátku nebudu na Staroměstském náměstí ani mezi těmi, kdo protestují proti vztyčení repliky mariánského sloupu, ani mezi těmi,Více

Víra potřebuje určitý „ekosystém“, určitý typ prostředí, ve kterém se může ujmout, zapustit kořeny a přinést užitek.(Kázání na text podobenství o rozsévači na závěr festivalu Smetanova Litomyšl v neděli 12.7. 2020) Proč jsou někteří lidé věřící a jiní nikoliv? Proč jsou v té věci někdy rozdíly i mezi sourozenci, kteříVíce

Po Miloši Jakešovi a Miloši Zemanovi přichází do popředí politické scény Miloš, který na rozdíl od těch dvou předchozích naší zemi neškodí, kterého si naopak můžeme vážit a být na něj velmi hrdí, protože vrací České republice hrdost: předseda Senátu Miloš Vystrčil. Tím, že odmítl lokajské postoje našich politiků vůčiVíce

Víra je křesťanská tím, že je velikonoční.Je velikonoční tím, že umírá a vstává z mrtvých. Víra je křesťanská tím, že je velikonoční. Velikonoční příběh je víc než „předmětem víry“. Víra participuje na velikonočním příběhu. Je velikonoční tím, že umírá a vstává z mrtvých. Zmrtvýchvstání není „resuscitací“, návratem k předchozí podobě,Více