15. dubna 2021 Vedoucí KPR Ing. Vratislav Mynář odeslal dne 15. dubna 2021 dopis členům disciplinární komise UEFA v následujícím znění: Vážená disciplinární komise, dovoluji si vás tímto otevřeným dopisem oslovit v souvislosti s vaším nedávným rozhodnutím o potrestání hráče Ondřeje Kúdely. Potrestán byl za údajný rasistický výrok, kterého se měl dopustit dne 18.Více

14. dubna 2021 Kancelář prezidenta republiky rozhodla o udělení výjimky pro účastníky pravidelných mší svatých v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha, počínaje nedělí 18. dubna 2021 jsou mše svaté vždy v neděli v 10:00 hodin přístupné veřejnosti. Vstup bude umožněn branou z Hradčanského náměstí na IV. nádvoří Pražského hradu, a to 30 minut před začátkem bohoslužby.  Zvláštní výjimku poskytla Kancelář prezidenta republiky takéVíce

12. dubna 2021 Prezident republiky Miloš Zeman odvolal podle čl. 74 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, na návrh předsedy vlády, Mgr. Tomáše Petříčka, Ph.D., z funkce ministra pověřeného řízením Ministerstva zahraničních věcí. Jiří Ovčáček, ředitel Odboru tiskového a tiskový mluvčí prezidenta republiky

12. dubna 2021 Prezident republiky pověřil podle čl. 68 odst. 5 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, na návrh předsedy vlády, místopředsedu vlády a ministra vnitra Jana Hamáčka řízením Ministerstva zahraničních věcí.   Jiří Ovčáček, ředitel Odboru tiskového a tiskový mluvčí prezidenta republiky

9. dubna 2021 Prezident republiky Miloš Zeman zaslal v pátek dne 9. dubna 2021 kondolenční dopis Alžbětě II., královně Spojeného království Velké Británie a Severního Irska. Vaše Veličenstvo, s hlubokým zármutkem jsem se dozvěděl o skonu Jeho královské Výsosti vévody z Edinburghu. Před nedávnem jsme si připomínali 25 let od Vaší návštěvy Prahy, kdy jsemVíce

8. dubna 2021 Prezident republiky Miloš Zeman zaslal dopis Rám Náth Kóvindovi, prezidentovi Indické republiky. Vážený pane prezidente, dovolte mi, abych Vám popřál rychlé zotavení po náročné operaci srdce, kterou jste v minulém týdnu podstoupil. Jsem velmi rád, že operace se úspěšně zdařila a že jste již na cestě k uzdravení. Přeji Vám,Více

8. dubna 2021 Prezident republiky Miloš Zeman zaslal gratulační dopis Nguyễn Xuân Phúcovi, nově zvolenému prezidentovi Vietnamské socialistické republiky. Vážený pane prezidente, dovolte, abych Vám jménem občanů České republiky i jménem svým co nejsrdečněji pogratuloval k Vašemu zvolení prezidentem Vietnamské socialistické republiky. Jsem nesmírně rád, že jste to právě Vy, kdo budeVíce